Å bygge motstandskraft: Respons til Syria-krisen

19.okt.2015

 

Syria-krisen er den største politiske, humanitære og utviklingsmessige utfordringen i vår tid.

Krisen har medført enorme tap, omfattende ødeleggelser, tvunget mennesker på flukt, tilbakestilt utviklingsfremskritt og truer utsiktene til generasjoner i Syria og nabolandene. Krisen har også utfordret det internasjonale samfunnet til å tenke – og reagere – på ulike måter i vår felles respons til krisen.

UNDP har gått i bresjen for nye initiativ i samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere, samt innenfor FN-systemet, for å få til en forandring i tilnærmingen til krisen og bygge opp motstandskraft i lokalsamfunnene. Dette gjøres gjennom å dekke de humanitære og utviklingsmessige behovene forårsaket av krisen samtidig, og på en samordnet måte. UNDPs strategiske portefølje for Syria i 2015, som beskrives i dette kompendiumet, er på 418 millioner dollar, hvorav

41% går til grunnleggende infrastruktur og tjenester (helse, vann, avfall, beskyttelse, rehabilitering);

41% går til livsgrunnlag (fra umiddlebar jobbskaping til støtte for småbedrifter for å stimulere økonomisk utvikling); 

10% går til effektiv bruk av knappe naturressurser og miljømessig bærekraftighet;

4% går til program for sosialt samhold i høyrisikområder (ungdommer, fredsbygging, tilgang til rettshjelp, rettsstatsprinsipper o.l.); 

3% går til å bygge opp kapasiteten hos kommuner og lokale partnere for å planlegge, håndtere og leverere tjenester;

og 1% går til å sikre en effektiv bistand.

Porteføljen er et resultat av et langvarig samarbeid mellom UNDP, nasjonale aktører og et bredt utvalg av partnere i de kriserammede områdene.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt