FN 70 år: Et sterkt FN for en bedre verden

24.okt.2015

 

Lørdag 24. oktober feirer vi FN-dagen og markerer FNs 70-års jubileum. Over hele verden vil rundt 200 landemerker lyssettes med FN-blått, som en del av den globale markeringen av dagen. Eiffeltårnet i Paris, Operahuset i Sydney, FN-bygningen i New York, Kristus-statusen i Rio og Den kinesiske mur er bare noen av de velkjente landemerkene som vil bli lyssatt med blått under feriringen. I de nordiske landene vil Den lille havfruen og Tivoli i København, Globen i Stockholm og Oslo rådhus bli lyssatt med blått. Du kan følge hashtagen #UNBlue på Twitter, Facebook og Instagram for å få vite mer, og se flere bilder fra markeringen her.

I 70 år har FN jobbet verden rundt med de tre pilarene menneskerettigheter, fred og sikkerhet, og utvikling. FN ble grunnlagt i 1945 etter 2. verdenskrig av 51 land som forpliktet seg til å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet, bygge fredelige relasjoner mellom nasjoner og promotere sosial utvikling, bedre levevilkår og menneskerettigheter.

Foruten gjennom arbeidet med fredsbevaring, fredsbygging, konfliktforebygging og humanitær assistanse, påvirker FN våre liv på mange andre måter. Organisasjonen jobber på et bredt spekter av viktige områder. Her er bare 3 av de 70 måtene FN gjør en forskjell.

Fremmer utvikling

FN vier sin oppmerksomhet og sine ressurser mot å bedre levevilkår og øke menneskers ferdigheter over hele verden. Siden 2000 har dette arbeidet blitt ledet av tusenårsmålene, og innen slutten av dette året vil de nye bærekraftsmålene lede den nye 2030-agendaen. Nesten alle midler til FNs utviklingassistanse blir donert fra land. FNs utviklingsprogram, UNDP, jobber i 170 land med å redusere fattigdom, fremme godt styresett, håndtere kriser og ta vare på miljøet. 

Fremmer demokrati

FN fremmer og styrker demokratiske institusjoner og praksiser i hele verden, blant annet ved å hjelpe mennesker i mange land med å delta i rettferdige valg. FN har bistått over 100 land med valgassistanse, ofte på avgjørende øyeblikk i deres historie. På 1990-tallet organiserte eller observerte FN viktige valg i Kambodsja, El Salvador, Sør-Afrika, Mozambique og Timor-Leste. Nylig har FN gitt avgjørende støtte under valg i Afghanistan, Burundi, Den demokratiske republikken Kongo, Irak, Nepal, Sierra Leone og Sudan.

Hjelper land med å takle klimaendringene

FN hjelper utviklingsland med å svare på utfordringene forbundet med de globale klimaendringene. 39 FN-organisasjoner har gått sammen for å håndtere problemet på en helhetlig måte. For eksempel gir det globale miljøfondet (GEF), som består av 10 FN-organisasjoner, midler til prosjekter i utviklingsland. Som den finansielle mekanismen under klimakonvensjonen tildeler fondet rundt 4600 millioner kroner hvert år til prosjekter for utvikling av ny teknologi, energieffektivitet, fornybare energi og bærekraftige transportmidler.

 

Generalsekretærens tale i anledning FN 70 år

- FNs 70-års jubileum gir mulighet til å belyse FNs mange og varige prestasjoner – og til å styrke vår felles engasjement for å gjøre mer for å fremme fred og sikkerhet, bærekraftig utvikling og menneskerettigheter.

Hver dag gjør FN en positiv forskjell for millioner av mennesker ved å vaksinere barn, distributere matvarehjelp, beskytte flyktninger, utplassere fredsbevarende styrker, beskytte miljøet, jobbe for fredelig konfliktløsning og støtte demokratiske valg, likestilling mellom kjønnene, menneskerettigheter og rettssikkerhet.

Vår tids utfordringer overskrider grenser og krever komplekse løsninger kommet frem til gjennom forhandlinger og kompromisser. Temaet for dette årets jubileum – «Et sterkt FN. En bedre verden» - griper viktigheten av multilateralisme og FNs grunnleggende rolle.

Det er bare når vi jobber sammen at vi kan overvinne våre felles trusler og gripe våre delte muligheter; bare i FN kan alle land – store og små, rike og fattige – og alle mennesker få sine stemmer hørt. I en verden i rask forandring, forblir FN menneskehetens uvurderlige instrument for felles fremgang. La oss bruke dette jubileet til å reflektere over lærdommen fra syv tiår, og bekrefte på nytt vår forpliktelse til å tjene menneskeheten – «we the peoples» - og bygge liv hvor velferd, sikkerhet og verdighet finnes for alle.

Ban Ki-moon, FNs generalsekretær

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt