Feiring og debatt på FN-dagen: Gjennomføring av bærekraftsmålene

27.okt.2015

- FN er den viktigste internasjonale arenaen for Norge, blant annet for å nå bærekraftsmålene, sa statsminister Erna Solberg. Foto: Eivind Oskarson/UNDP

23.09.2015: FN-organisasjonene i Norge inviterte fredag til feiring av FNs 70-års jubileum og debatt på FN-dagen. Temaet for dagen var FNs nye bærekraftsmål og hvordan disse kan gjennomføres – både internasjonalt og nasjonalt.

- Arbeidet med bærekraftsmålene har vært den bredeste og mest inkluderende prosessen FN har stått for, sa statsminister Erna Solberg.

I sin tale understreket statsministeren viktigheten av FN som en unik arena for global samhandling. - Vi står overfor globale utfordringer. Det finnes ingen alternativer til FN, sa Solberg og la til: - Vi kan ikke nå bærekraftsmålene våre om vi ikke løser den situasjonen som gjør at det er konflikter og krig rundt om i verden.

    Hilde Frafjord Johnson sammenlignet de nye bærekraftsmålene med erfaringene fra tusenårsmålene: - Tusenårsmålene ble ansett som helt urealistiske når de ble lansert, men kan sies å ha vært verdens mest vellykkede dugnad, sa hun.

Hilde Frafjord Johnson, tidligere FNs generalsekretærs spesialrepresentant (SRSG) til Sør-Sudan, satte fokus på implementeringen av FNs bærekraftsmål i utviklingsland. - Bærekraftsmålene er ambisiøse, men når du må strekke deg mot noe så oppnår du mer, sa hun.

Frafjord Johnson trakk frem tre ting for gjennomføringen av bærekraftsmålene: - Det kreves godt lederskap nasjonalt, gode rammevilkår og økt bistand, og at andre aktører som for eksempel privat sektor også deltar, sa Frafjord Johnson. - Vi kan ikke tro at dette går uten å øke bistanden, understreket hun.

    Fafo-forsker Arne Backer Grønningsæter la frem rapporten om gjennomføring av bærekraftsmålene i Norge.

På arrangementet ble det også lansert en FAFO-rapport om gjennomføringen av bærekraftsmålene i Norge, laget på oppdrag av FN-sambandet og UNICEF Norge. Rapporten vurderer bærekraftsmålenes relevans for norske utfordringer og eksisterende målsetninger, og hva som kreves av politikk og informasjon for å nå målene.

Last ned rapporten "The Global Goals for Sustainable Development: Challenges and possible implications for Norway" her

Åshild Marie Vige, nestleder i LNU, holdt innlegg om FNs bærekraftsmål sett fra et ungdomsperspektiv. - Skal vi lykkes med bærekraftsmålene må ungdom inkluderes i å implementere, monitorere og evaluere målene. Norge kan gå foran som et godt eksempel, sa Vige.

   Borghild Tønnessen-Krokan, Seniorrådgiver fra Forum for utvikling og miljø.

Avslutningsvis ble det holdt en samtale med spørsmål fra salen, hvor samtalepanelet bestod av Hildre Frafjord Johnson, FAFO-forsker Svein Erik Stave og Borghild Tønnessen-Krokan fra Forum for utvikling og miljø. - Verdens ledere har forpliktet seg til å gå i samme retning for å nå bærekraftsmålene. Det å jobbe både med langsiktig bistand og kortsiktig nødhjelp blir viktig i tida som kommer, og å sørge for at de to tingene ikke konkurrerer med hverandre, sa Tønnesen-Krokan.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt