Feiring og debatt på FN-dagen: Gjennomføring av bærekraftsmålene

27.okt.2015

- FN er den viktigste internasjonale arenaen for Norge, blant annet for å nå bærekraftsmålene, sa statsminister Erna Solberg. Foto: Eivind Oskarson/UNDP

23.09.2015: FN-organisasjonene i Norge inviterte fredag til feiring av FNs 70-års jubileum og debatt på FN-dagen. Temaet for dagen var FNs nye bærekraftsmål og hvordan disse kan gjennomføres – både internasjonalt og nasjonalt.

- Arbeidet med bærekraftsmålene har vært den bredeste og mest inkluderende prosessen FN har stått for, sa statsminister Erna Solberg.

I sin tale understreket statsministeren viktigheten av FN som en unik arena for global samhandling. - Vi står overfor globale utfordringer. Det finnes ingen alternativer til FN, sa Solberg og la til: - Vi kan ikke nå bærekraftsmålene våre om vi ikke løser den situasjonen som gjør at det er konflikter og krig rundt om i verden.

Hilde Frafjord Johnson, tidligere FNs generalsekretærs spesialrepresentant (SRSG) til Sør-Sudan, satte fokus på implementeringen av FNs bærekraftsmål i utviklingsland. - Bærekraftsmålene er ambisiøse, men når du må strekke deg mot noe så oppnår du mer, sa hun.

Frafjord Johnson trakk frem tre ting for gjennomføringen av bærekraftsmålene: - Det kreves godt lederskap nasjonalt, gode rammevilkår og økt bistand, og at andre aktører som for eksempel privat sektor også deltar, sa Frafjord Johnson. - Vi kan ikke tro at dette går uten å øke bistanden, understreket hun.

På arrangementet ble det også lansert en FAFO-rapport om gjennomføringen av bærekraftsmålene i Norge, laget på oppdrag av FN-sambandet og UNICEF Norge. Rapporten vurderer bærekraftsmålenes relevans for norske utfordringer og eksisterende målsetninger, og hva som kreves av politikk og informasjon for å nå målene.

Last ned rapporten "The Global Goals for Sustainable Development: Challenges and possible implications for Norway" her

Åshild Marie Vige, nestleder i LNU, holdt innlegg om FNs bærekraftsmål sett fra et ungdomsperspektiv. - Skal vi lykkes med bærekraftsmålene må ungdom inkluderes i å implementere, monitorere og evaluere målene. Norge kan gå foran som et godt eksempel, sa Vige.

Avslutningsvis ble det holdt en samtale med spørsmål fra salen, hvor samtalepanelet bestod av Hildre Frafjord Johnson, FAFO-forsker Svein Erik Stave og Borghild Tønnessen-Krokan fra Forum for utvikling og miljø. - Verdens ledere har forpliktet seg til å gå i samme retning for å nå bærekraftsmålene. Det å jobbe både med langsiktig bistand og kortsiktig nødhjelp blir viktig i tida som kommer, og å sørge for at de to tingene ikke konkurrerer med hverandre, sa Tønnesen-Krokan.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt