Engasjement for fred i Chittagong Hill Tracts i Bangladesh

04.nov.2015

 

Når Nigar Sultana går opp til det lokale samfunnshuset utstråler hun besluttsomhet og fokus. Gjennom et nettverk for ”tillitsskapere”, The Local Trust-Builder Network, har hun nettopp fått høre om et nylig utbrudd av vold og hærverk, som har ødelagt boliger og fordrevet beoberne.

"Ingen kan ønske seg et slikt kaos, ikke en gang for sine verste fiender", sier hun.

Nigar bor i Bangladesh’s Chittagong Hill Tracts (CHT), en geografisk vanskelig og kulturelt mangfoldig del av landet som preges av mer enn to tiår med konfilkter. På tross av at en fredsavtale ble signert i 1997 er det fortsatt spenning mellom samfunnsgrupper om spørsmål som gjelder eiendomsrett, menneskerettigheter og kontroll over lokale ressurser. Altfor ofte fører disse spenningene til konflikter mellom gruppene og voldelige sammenstøt mellom nabolandsbyer.

Nigar er med i et tillitsskapernettverk som består av 149 opplærte frivillige fra hele regionen. De frivillige arbeider aktivt for konfliktløsing, positiv dialog og forebygging av vold i CHT. De arbeider for å skape harmoni i regionen og går igjennom en intensiv gruppetrening hvor de lærer om effektiv megling og strategier for å drive påvirkningskampanjer. Nettverket inkluderer også lærere, tradisjonelle ledere og politifolk.

Det tillitsskapende nettverket er ett av de mange initativene til det såkalte CHT Development Facility, som gjennomføres med støtte av UNDP i samarbeid med EU, Sverige, Danmark og Japan, for å fremme langvarig fred og utvikling i Chittagong Hill Tracts. Projektets arbeid er rettet mot å styrke kapasiteten hos CHTs institusjoner for effektiv leveranse av tjenester og for å hjelpe samfunnet med å ta ansvar for sin egen utvikling, basert på prinsipper om lokal deltakelse.  

Deltakerne er kvinner og menn fra ulike etniske grupper (området har elleve stamme- og urbefokningsgrupper, samt Bengalibefolkningen) og med ulike politiske oppfatninger. Disse forenes i en felles hensikt om å skape fred i regionen, noe Shahena Akter bidrar til:

"Vi megler i konfliktsituasjoner slik at partene kan oppnå et vinn-vinn resultat, og for at ingen skal føle at de er tapere”, sier hun. ”Konflikter avsluttes og felleskapet blir sterkere. På denne måten kommer vi nærmere fred.”

Takket være megling og forhandlinger ledet av tillitsskaperne løses uenigheter nå oftere uten vold.

Koblingen mellom lokal forvaltning, politi og samfunnsgrupper har også blitt styrket gjennom nettverket, noe som gjør informasjonen om potensielle konflikter lettere tilgjengelig. Dette betyr at politi og rettsvesen kan reagere raskere.

I de tilfellene hvor uenigheter blir voldelige, har nettverkets respons vært raskt og målrettet. For eksempel når konflikten brøt ut i Khagrachari-distriktet i slutten av 2013 og ødeleggelsene var dyptgående – over 900 husholdninger ble påvirket, mange hjem ble plyndret og andre brent ned. Som et resultat av volden ble rundt 4800 personer drevet på flukt, hvorav halvparten flyktet til grenseområdet mellom Bangladesh og India og ytterligere 380 familier søkte tilflukt i nærliggende områder.

Når nyheten om volden nådde nettverket, ble meglere mobilisert umiddelbart. De møtte berørte beboere som fortalte hjerteskjærende historier om ødeleggelsene. Nettverket spilte en viktig rolle i å forebygge de psykiske effektene av volden, og å tilby praktisk hjelp gjennom kontakter med den lokale administrasjonen.

Nettverket var også sentralt for den etterfølgende forsoningen og for å bringe samfunnet sammen for å diskutere uenighetene, skape gjensidig forståelse og hjelpe befolkningen med å komme hjem.

Det er dette håpet på samhold som holder Namita Chakma i gang. Hun er veteran i nettverket, og forteller: "Det har gått mange år siden undertegnelsen av CHT-fredsavtalen. Vi forsøker å stå vakt for freden. Vi har bodd i CHT lenge nok for å virkelig kunne vite betydningen og forstå behovet for den."

Som en del av CHT Development Facilitys arbeid gjennomfører UNDP en rekke prosjekter med ulike aktører – alt fra tradisjonelle ledere til juridiske organ for støtte til voldsofre – for å øke bevisstheten om viktige samfunnsspørsmål og redusere konfliktnivået. Hele 900 forum for nærsamfunnspoliti over hele regionen har startet opp igjen, noe som gjør det lettere for innbyggerne å delta i diskusjonen rundt den allmenne sikkerheten. Omfattende utdanning har gitt 770 politifolk kunnskap om den regionale konteksten, inkludert regionale særlover og kulturelle forskjeller. Development Facility har også engajsert ungdommer i fotball, kampsport og debattinitativ, som en drivkraft for å bygge samhold, disiplin og tillit på tvers av etniske grenser.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt