8. og 9. november i Jordan

Resilience Development Forum

04.nov.2015

Den 8. og 9. november arrangeres Resilience Development Forum i Amman, Jordan. FNs utviklingsprogram (UNDP) organiserer konferansen, som setter fokus på motstandyktighet i respons til Syria-krisen.

Jordans regjering er vertskap for forumet som har temaet "Integrert respons: å fremme partnerskap". Forumet er en møteplass for viktige humanitær- og utviklingsaktører, inkludert ulike FN-organ, internasjonale finansielle institusjoner, givere, internasjonale og nasjonale ikke-statlige organisasjoner, privat sektor, samt regjeringsrepresentanter fra land som er rammet av Syriakrisen.

Deltakerne samles for å finne en ny felles visjon for innsatsen og responsen på krisen i Syria, som nå er inne i sitt femte år. 

Hva er Resilience Development Forum?

Konferansen fokuserer på hvordan motstandskraft skal kunne bygges opp igjen i Syria, noe som er nødvendig for å løse den katastrofale situasjonen. Dette gjelder også situasjonen for syriske flyktninger og nabolandene som huser dem.

Programmet under Resilience Development Forum vil bestå av tre hovedkomponenter:

Resilience-building Innovation Marketplace (8-9 November 2015): Med 30 utstillere kommer dette arrangementet til å være en plattform for kunnskapsutveksling om innovative metoder for å bygge motstandskraft.

Topical Roundtable Discussions (8 November 2015): Ledet av en rekke FN-organer og partnere kommer debattene til å handle om temaer relatert til motstandskraft i sammenheng med Syriakrisen.

High Level Panels (9 November 2015): Panelene kommer til å diskutere bestemte politiske og strategiske tiltak for å kunne håndtere de store uløste problemene i den nåværende strategien for innsatsen rundt Syria-krisen, blant annet:

  • nødvendige forandringer for å gjøre den internasjonale bistandsstrukturen egnet for å bygge motstandskraft
  • verktøy for å opprettholde stabilitet og harmoni i vertsamfunnene, samtidig som inkludering av flyktninger sikres
  • effektivt engasjement fra privat sektor
  • verktøy for å styrke motstandskraften inne i Syria under den pågående konflikten

Resultatet av konferansen kommer til å samles i noen viktige milepæler. Disse vil danne grunnlaget for en mer kraftfull og kollektivt støttet plan for motstandsdyktighet (Resilience Agenda). Målet er å integrere bistands- og utviklingskomponentene i krisehåndteringen, styrke det eksisterende samarbeidet og utvide det til å omfatte nye viktige aktører, blant annet fra privat sektor.

Resilience Development Forum organiseres innenfor rammene for den regionale planen for flyktninger og motstandskraft (3RP) og FNs utviklingsgruppe regionalt. Konferansen omfatter de seks landene som er hardest rammet av krisen: Syria, Egypt, Irak, Jordan, Libanon og Tyrkia.

Les mer om Resilience Development Forum

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt