FNs generalsekretær advarer mot foreslåtte bistandskutt

12.nov.2015

Verden står overfor den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Generalsekretæren oppfordrer det internasjonale samfunnet til å møte denne enorme utfordringen uten å redusere forpliktelser til livsviktig og nødvendig offisiell utviklingsbistand.

    Syriske flyktninger i Jordan. Foto: UNDP/Freya Morales

FNs generalsekretæren Ban Ki-moon anerkjenner de økonomiske kravene vertssamfunn og deres myndigheter står overfor når de gir sin støtte til den internasjonale responsen. Han uttrykker takknemlighet til myndigheter og deres befolkning for sjenerøsiteten de viser.

Generalsekretæren understreker viktigheten av full finansiering både av arbeidet med å ta vare på flyktninger og asylsøkere i vertslandene og av det langsiktige utviklingsarbeidet.

Ressurser til ett område må ikke gå på bekostning av ett annet. Å flytte viktige midler vekk fra utviklingsbistand på dette avgjørende tidspunktet kan øke utfordringene som verdenssamfunnet har forpliktet seg til å håndtere.

Å kutte midler til å finansiere kostnadene av flyktningstrømmene er kontraproduktivt og vil føre til en ond sirkel som er skadelig for helse, utdanning og muligheter for et bedre liv hjemme for millioner av sårbare mennesker over hele verden.

Mens vi arbeider for å nå de ambisiøse bærekraftsmålene, ber generalsekretæren alle regjeringer om å styrke internasjonal bistand. Å hjelpe mennesker i nød bør ikke være et nullsumspill.
New York, 11. November 2015

Les hele uttalelsen hos UNRIC.

Les nyhetssaken hos UN News.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt