Letter byrden for Europas flyktningkrise

13.nov.2015

Migranter og flyktninger i kø for å få kjøpe togbilletter utenfor en transittleir. Foto: UNDP

Den 2. november ble en ny lastebil verdt 175 000 kroner donert til kommunen Gevgelija i Makedonia. Dette er første steg i FNs utviklingsprograms (UNDP) innsats for å hjelpe lokalsamfunnene med å takle flyktningkrisen. Hittil i år har rundt 600 000 mennesker flyktet gjennom Makedonia.

Kommunen skal bruke lastebilen til å fjerne avfall som hoper seg opp når flyktninger og migranter er på vei fra Hellas til transittleiren som nettopp er åpnet, hvor taxier, tog og busser venter. Men dette er bare starten: UNDPs overordnede mål er å hjelpe de berørte kommunene med å møte behovene til migranter og flyktninger, og samtidig sikre at lokalbefolkningen fortsetter å motta de offentlige tjenestene de har rett til.

«Gevgelija bør få all ros for deres sjenerøse respons på den store tilstrømningen av mennesker, som har pågått så lenge,» sier UNDPs representant i landet, Louisa Vinton. «Men denne hjelpen har sine kostnader, spesielt for en kommune med en befolkning knapt tre ganger så stor som antallet nye flyktninger de mottar hver dag. UNDP ønsker å sikre at hjelpen kommunen gir til flyktningene ikke setter vanlige tjenester til lokalbefolkningen i fare.»

Gevgelija er Makedonias viktigste inngangsport for titusenvis av flyktninger og migranter som følger den vestlige Balkanruten i sitt søk etter sikkerhet og et bedre liv.

Tidligere i år ankom 1000 nye personer kommunen hver dag. Siden sommeren har dette tallet økt til et sted mellom 8000 og 9000 personer. Antallet legger et enormt press på kommunen som bare har 23 000 innbyggere.

Gevgelija bidrar med vann, elektrisitet og avfallshåndtering i transittleiren. Men mye av kommunens utstyr er gammelt; de fleste kommunale lastebilene er gamle og får ofte motorstopp. Under slike forhold har håndtering av avfall etter flytkningstrømmen blitt en overveldende utfordring for kommunen.

«UNDPs bidrag kommer på rett tidspunkt, » sier den lokale sjefen for virksomheten, Ubavka Vegova. «Men om flytkningstrømmen fortsetter – og det ikke er noe tegn på at den stopper opp – trenger vi flere lastebiler til å flytte avfallscontainere, anleggsmaskiner og feltkjøretøy, for eksempel til å tømme leirens septiktank.»

Utfordringene kommunen i Makedonia møter er ikke unike.

Grensekommuner langs hele den vestlige Balkanruten føler alle presset, og spesielt når det gjelder søppeltømming, felles avfallshåndtering, og andre offentlige tjenester.

Med UNDPs innsats for å komplementere den humanitære støtten fylles en utviklingsnisje i krisen. Gjennom arbeid i hele regionen støttes lokalsamfunn med å tilby offentlige tjenester til både flyktninger og lokalbefolkning.

«Å opprettholde kommunale tjenester er en utfordring også i gode tider,» bemerker Gevgelijas ordfører Ivan Frangov. «Den ekstra byrden på grunn av den store og voksende strømmen av mennesker har virkelig presset kommunens evner og ressurser til det ytterste. Vi trenger flere folk, flere kjøretøy og mer utstyr for å holde forholdene ved transittleirene humane, og for å opprettholde tjenestene til vår egen befolkning.»

Ved å bygge på eksisterende samarbeid på lokalt nivå innenfor demokratisk styresett og katastrofeforebygging, jobber UNDP med å sikre at responsen til den pågående krisen bidrar til å bygge motstandskraft i kommuner og regioner. Dette øker deres kapasitet til å håndtere og svare effektivt på endringer som kan komme av menneskelige, finansielle og miljømessige kriser.

Utstyr og infrastruktur vil gå hånd i hånd med “mykere” ferdigheter som beredskapsplanlegging, krisehåndtering og opprettholding av sosial utjevning i dette arbeidet, og sikre at utviklingsfremgang ikke blir satt tilbake på grunn av krisen.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt