Det grønne klimafondet støtter UNDP-prosjekter på Maldivene og i Malawi

20.nov.2015

På Maldivene har klimaendringenes konsekvenser rammet livsgrunnlaget til befolkningen hardt de siste årene.

UNDP mottok denne måneden støtte fra Det grønne klimafondet til to viktige prosjekter for klimatilpasning på Maldivene og i Malawi. Støtten er på tilsammen 311 millioner kroner.

Det grønne klimafondet ble grunnlagt under FNs klimakonvensjon for å fremme skiftet til lavutslippsteknologi og for å styrke motstandskraft mot klimaendringer i utviklingsland. Fondet har hittil fått tilsagn om bidrag på rundt 88.3 milliarder kroner fra over 38 regjeringer, inkludert Norge. Foreløpig har 50.2 av disse milliardene blitt til signerte avtaler om bidrag.

Prosjektene vil gi befolkningen i Malawi og på Maldivene tilgang til vesentlig forbedret værinformasjon, som vil være en viktig hjelp når de skal lage katastrofeplaner og tilpasse seg til klimaendringer.

Malawi og Maldivene har begge lidd under de negative effektene av klimaendringene de siste årene. UNDP har jobbet med lokalsamfunn og myndigheter i begge land for å finne bærekraftige løsninger for befolkningen, spesielt de som bor i avsidesliggende områder. Prosjektet i Malawi vil gi moderne løsninger for innhenting av klimainformasjon og systemer for tidlig varsling, for å redde liv og beskytte levebrødet til de som er avhengige av landbruket. Prosjektet på Maldivene vil støtte sårbare lokalsamfunn med å håndtere vannmangel som skyldes klimaendringer. Det er forventet at over 3 millioner mennesker på Maldivene vil få nytte av systemer for tidlig varsling og for klimatilpasning. Tilgang til rent vann og sanitære tjenester er ett av de 17 bærekraftsmålene under 2030-agendaen for bærekraftig utvikling.

Magdy Martínez-Solimán, sjef for UNDPs avdeling for policy og programstøtte sa, “UNDP gratulerer Det grønne klimafondets styre for å ha tatt dette viktige steget i deres historie. Dette viser at klimafondet nå er oppe og går og at det gir bidrag til utviklingsland før verden møtes i Paris neste måned for de globale klimaforhandlingene. UNDP er stolt av å være en av partnerne i denne første runden, og vi ser frem til å arbeide sammen med Malawi og Maldivenes myndigheter i gjennomføringen av deres banebrytende prosjekter.»

Det grønne klimafondets styre godkjente åtte søknader om støtte, tilsammen verdt rundt 1.5 milliarder kroner, fra forskjellige nasjonale, regionale og internasjonale enheter. Fondets sektretariat mottok 37 søknader på tilsammen nesten 13 milliarder kroner, og etterspørselen ventes å øke betydelig i løpet av de kommende månedene. Den neste finansieringsrunden blir i starten av 2016.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt