Praktikantstilling hos UNDPs nordiske kontor i Oslo

24.nov.2015

FNs utviklingsprogram, UNDP, arbeider globalt for bærekraftig, menneskelig utvikling med fokus på fattigdomsbekjempelse, demokratisk styresett, fredsbygging og klima.

Les mer her: www.undp.org og no.undp.org

UNDPs nordiske kontor holder til i Norge, Sverige, og Danmark. Nøkkeloppgavene til det nordiske kontoret er å ivareta UNDPs interesser, samt kommunisere organisasjonens arbeid og resultater til offentligheten, beslutningstakere og media. Kontoret i Oslo består av to faste ansatte og en praktikant.

Praktikantens oppgaver
Vi søker en praktikant som kan ta del i kontorets kommunikasjonsarbeid. Det forventes at praktikanten har god kjennskap til utviklingspolitikk, har erfaring med bruk av sosiale medier i organisasjonssammenheng og har gode web- og dataferdigheter. Vi er et lite kontor, og har behov for en fleksibel praktikant som kan påta seg varierte oppgaver.

Oppgaver

  • Bidra til arbeidet med å spre informasjonen om UNDPs arbeid og bærekraftsmålene.
  • Oppdatering og utvikling av hjemmesiden no.undp.org.
  • Kontakt med media, når det er nødvendig.
  • Monitorering av norske mediers dekning av UNDP.
  • Ansvar for sosiale medier.
  • Oversette nyheter, pressemeldinger og artikler fra engelsk til norsk og omvendt.
  • Assistere ved lansering av UNDPs rapporter og ved andre arrangementer.
  • Annet forefallende arbeid.

Du må ha gode engelsk- og norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, da arbeidet foregår på begge språk. 

Vilkår
Praktikantstillingen er ulønnet, men vi tilbyr en unik mulighet til innblikk i UNDPs arbeid og erfaring fra et faglig sterkt, internasjonalt miljø.

Søkere bør være registrert på et masterprogram, helst i journalistikk, kommunikasjon, statsvitenskap eller samfunnsvitenskap.   

Arbeidsuken er på 18 timer, som helst fordeles over tre dager. Praktikantstillingen løper fra 4. januar 2016 til 1. juli 2016.

Send søknad, CV og evt. andre relevante dokumenter til Eivind Oskarson, eivind.oskarson@undp.org, under emnet ”Praktikant i UNDP”. Spørsmål kan også rettes til denne adressen.  Søknadsfrist er 11. desember 2015.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt