Klimafordrevne i Dhaka - en by på randen av sammenbrudd

27.nov.2015

En oversvømt gate i Dhaka, Bangladesh.

Flere tusen internt fordrevne har kommet til Dhaka i Bangladesh på grunn av økende flomfare, mer tørke og flere sykloner. Byen har vokst langt utover sin egen bæreevne, og er i ferd med å bryte sammen.

Et ord som ofte assosieres med Dhaka, hovedstaden i Bangladesh, er «overbefolket». 14 millioner mennesker lever på et område mindre enn 325 km2, og byens systemer for avfallshåndtering, avløp og transport er derfor i ferd med å kollapse.

Med dette som bakteppe er det ikke overraskende at den bangladeshiske hovedstaden rangeres som en av de verste byene å bo i følge Economist Intelligence Units liste fra 2015.

Foruten de mest åbenbare grunnene til problemet – økende befolkning, mangel på drenering og avløp - er det en viktig underliggende årsak: klimaendringene har gjort flere mennesker til flyktninger og migranter.

Bangladesh har 700 kilometer lavtliggende kyst. Stigende havnivå og sykloner øker flomfaren, samtidig som elveerosjon og ødeleggende saltvann gjør det verre for landets befolkning.

"I løpet av de neste tiårene vil millioner av mennesker ikke lenger være i stand til å tjene sitt levebrød fra jordbruk og fiske som i dag," sier Saleemul Huq, seniorstipendiat under klimagruppen ved International Institute for Environment og Development.

Langvarig tørke fører til erosjon av matjorda, og skader avlinger som er avhengige av forutsigbare monsunmønstre.

FNs klimapanel anslår at 20 millioner mennesker vil føres ut på flukt i Bangladesh over de neste fem årene. Dette er flere enn alle som bor i Los Angeles, Chicago og New York City til sammen. 

Dårlige forhold for fordrevne i Dhaka

En kombinasjon av eksplosiv befolkningsvekst og mangel på landområder har sendt bolig- og leieprisene i Dhaka i taket. Da de fleste av de internt fordrevne kommer fra fattige kår, har de sjelden noe annet alternativ enn å bo i overfylte okkuperte bosettinger med dårlig standard uten gass eller elektiristet. Disse bosettingene kalles bosti.

Selv i deres nye hjem kan de ikke flykte fra miljøkatastrofen som drev dem til Dhaka. Flomfaren er økende og mangelen på vann og sanitærtilbud betyr at vannbårne sykdommer er utbredt.

Problemer med helse og forurensning er ikke de eneste problemene de internt fordrevne og de som bor i bosti-bosettingene står overfor. Rahmat Ali, som bor i en av Dhakas største slumområder Korail, flyttet til byen når saltvann ødela jorda han dyrket. Fra å jobbe med landbruk lever han nå av å kjøre rickshaw.

«Det er veldig hardt arbeid for lite penger. Men det er få muligheter for sånne som oss, som har mistet jorda og hjemmene våre, og ikke har noe å reise tilbake til.»

Reagerer sent på et akutt problem

Med et bybilde dominert av internt fordrevne og slumbeboere, har de mer velstående Dhaka-innbyggerne blitt stadig mer ufølsomme og likegyldige overfor disse gruppene. Situasjonen har heller blitt en akseptert del av hverdagen.

Apatien gjenspeiles i landets politikk. «Folk migrerer til byene fordi staten ikke gjør noe med risikoen de lever under», sier Aminul Islam, et medlem av den nasjonale strategigruppen for fordrevne under departementet for katastrofehåndtering.

Mens Bangladesh har utviklet et solid strategisk rammeverk for å takle klimaendringer - inkludert en nasjonal handlingsplan for klimatilpasning – er det ennå ikke fastsatt noen tilpasningsprogrammer som retter seg mot de som ender opp som internt fordrevne på grunn av klimaendringer.

Aminul Islam mener dette er et feilgrep. «Landet trenger en langsiktig visjon og plan slik at folk ikke blir fordrevne,» sier han. «Bestemmelser om motstandsdyktige bosteder, arbeidsmuligheter, og andre tilbud til de sårbare vil redusere motivasjonen for å migrere til byene.»

Dhaka en forløper til katastrofen?

Selv om Bangladesh øker sin innsats for klimatilpasning drastisk er det ikke nok. Fra deres ståsted er det et desperat behov for at landene som slipper ut mest reduserer sine klimagassutslipp.

I slutten av november møtes verdens ledere i Paris for å oppnå en ny felles og bindende avtale for å bekjempe klimaendrigene. For millioner av mennesker som lever i sårbare land som Bangladesh er suksess ved forhandlingsbordet helt avgjørende.

Situasjonen i Dhaka illustrerer hvordan klimaendringer ikke bare er noe som påvirker isbjørner eller fremtidige generasjoner. Hvis vi ikke handler nå frykter mange at den bangladeshiske hovedstaden vil stå som en forløper til fremtidens klimakatastrofe.

Denne historien ble levert til UNDP skrivekonkurranse Voices2Paris om klimaendringer, og er skrevet av Sohara Mehroze Shachi. Historien ble videre utviklet ved hjelp av Tamsin Walker og @DeutscheWelle.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt