Nytt initiativ mot voldelig ekstremisme i Afrika

03.des.2015

New York: Den 23. november lanserte FNs utviklingsprograms (UNDP) regionale byrå for Afrika et initiativ for å hjelpe afrikanske land med å forhindre og svare på voldelig ekstremisme, gjennom fokus på utviklingrettede tiltak.

«Vi må konfrontere problemene som gjør at mange unge afrikanere ikke lever produktive liv, noe som fører til kaos og destruktiv atferd,» sa Abdoulaye Mar Dieye, UNDP’s sjef for den afrikanske regionen. Han var en av talerne under lanseringen av initiativet «Preventing and Responding to Violent Extremism in Africa: A Development Approach». Den svenske FN-delegasjonen var medarrangør av lanseringen.

«Risikoen vi står overfor er ikke bare et dramatisk tilbakeslag for de nylige utviklingsfremskrittene i Afrika, men hindrer også mulighetene for utvikling i fremtiden,» understreket Abdoulaye Mar Dieye.

Voldelig ekstremisme har ødelagt sosiale og økonomiske fremskritt over hele kontinentet. Grupper som Boko Haram i Nigeria og Al Shabaab i Somalia har tvunget flere hundretusen mennesker ut på flukt, noe som har ført til økt ustabilitet i regionen.

Beregninger viser at siden 2011 har mer enn 21,000 mennesker blitt drept i over 4000 terrorangrep i Afrika. Boko Harams operasjoner har for eksempel forårsaket at flere enn 1,2 millioner mennesker har blitt internt fordrevne og har ført mer enn 200,000 nigerianere ut på flukt til Kamerun, Chad og Niger. I Kenya har Al Shabaabs handlinger medført en nedgang i turismen på rundt 25 %, noe som er en viktig næring for arbeidsplasser og inntekt i landet.

«Voldelig ekstremisme har ingen grenser. Det er viktig at land samarbeider for å forhindre og svare på voldelig ekstremisme,» sa ambassadør Olof Skoog, som er Sveriges permanente FN-representant. 

Det fire-årige UNDP-initiativet, som er verdt nesten 400 millioner kroner, vil rette seg mot de underliggende årsakene til voldelig ekstremisme. Tiltak vil bli rettet mot land som er direkte påvirket av voldelig ekstremisme, som Kenya, Mali og Nigeria; land som er berørte av ringvirkningene, som Kamerun og Chad; og land som befinner seg i risikosonen.

Programmet vil jobbe med regionale og nasjonale institusjoner, inkludert myndigheter, politi og rettssystem, religiøse institusjoner og lokale aktører. Det vil ha fokus på å skape tillitt, identifisere tidlige tegn på radikalisering, og utforme de mest hensiktigsmessige tiltakene for å svare på problemene.

Programmet vil i samarbeid med partnerne også rette seg mot tidligere medlemmer av voldelige ekstremistgrupper for at de skal kunne reintergreres i samfunnet. Dette vil bli gjort gjennom rehabiliteringssentre og bevisstgjøring i lokalsamfunnene.

I Afrika spiller sosio-økonomiske faktorer en viktig rolle i radikaliseringen av unge mennesker. Derfor vil initiativet samarbeide med den private sektoren og andre partnere som kan tilby arbeidsopplæring, for å få unge mennesker ut i jobb, spesielt i marginaliserte områder.

Voldelig ekstremisme påvirker kvinner og menn på ulike måter, og programmet foreslår spesifikke tiltak for å styrke kvinners deltakelse i tidlig varsling, samt nasjonal og regional strategiplanlegging.

De nevnte tiltakene vil også styrkes gjennom kapasitetsbygging av regionale institusjoner og koordinering på tvers av nasjonale grenser. For å sikre at regionale og nasjonale tiltak og programmer utformes på bakgrunn av nye analyser, har UNDP lansert et årlig stipend på rundt 850,000 kroner for å oppfordre universiteter og tenketanker til å forske på voldelig ekstremisme.

Initiativet "Preventing and Responding to Violent Extremism in Africa: A Development Approach" er et resultat av konsultasjoner med ulike partnere som har ekspertise på området, inkludert Den afrikanske union, de regionale samarbeidsorganisasjonene Intergovernmental Authority on Development (IGAD) og Economic Community of West African States (ECOWAS), trossamfunn, sivilsamfunnsorganisasjoner, finansielle støttepartnere og andre FN-aktører.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt