Human Development Report 2015

Arbeid fører ikke automatisk til menneskelig utvikling

15.des.2015

14.12.2015: Jens Wandel, assisterende generalsekretær i FN og direktør for UNDPs Bureau for Management Services, presenterte mandag årets "Human Development Report 2015: Work for Human Development" på Litteraturhuset i Oslo. Rapporten fokuserer på hvordan arbeid kan bidra til menneskelig utvikling.

- På veien mot bærekraftig utvikling må alle land sette arbeid i sentrum, sa Wandel under presentasjonen. Rapporten oppfordrer til å se på arbeid på en helhetlig og bred måte og ta i betraktning verdien av ubetalt, frivillig og kreativt arbeid, omsorgsarbeid, og utdanning, i tillegg til betalt arbeid.

 

Tiltak mot utfordringene i et globalt arbeidsliv

Teknologiske fremskritt, økt globalisering, en aldrende befolkning og miljøutfordringer fører til at arbeidslivet er i rask endring. Rapporten hevder at tilgang til arbeid i seg selv ikke er en garanti for å skape menneskelig utvikling og at enkeltmennesker, samfunn og økonomier vil ikke få fullt utbytte av utvikling med mindre politiske tiltak gjennomføres.

Tone Skogen, statssekretær i Utenriksdepartementet, omtalte rapporten som en viktig kilde til kunnskap, blant annet i Norges innsats for å bedre tilgangen til anstedig arbeid i utviklingsland:

- Det er ikke Norge som skal skape arbeidsplassene, men vi skal hjelpe med å etablere et godt rammeverk, sa Skogen. 

Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO, kommenterte også rapporten under arrangementet. Hun pekte på den manglende tilgangen til sosial sikkerhet i det globale arbeidslivet:

- 80 prosent av verdens befolkning har ikke noe sosialt sikkerhetsnett ved tap av arbeid eller inntekt. Målet må være at alle i pakt med grunnleggende menneskerettigheter skal dekkes av trygde- og pensjonssystem for arbeidsledighet, sykdom, uførhet, ulykke og alderdom som dekker adekvate behov, sa Hessen Følsvik.

Kvinner og ungdom i arbeidslivet

I rapporten presenteres nye detaljerte beregninger av hvordan arbeid fordeles mellom menn og kvinner, også når det gjelder ubetalt arbeid. Tre fjerdedeler av alt ubetalt arbeid gjøres av kvinner. Når kvinner blir betalt, betales de i gjennomsnitt 24 prosent mindre enn menn, og besitter mindre enn en fjerdedel av alle ledende bedriftsstillinger globalt.

I sin kommentar til rapporten påpekte Skogen at kvinner og kvinners rettigheter er en viktig del av bærekraftig utvikling:

- Det er svært positivt at rapporten legger vekt på likestillingsaspektet. Det må legges til rette for at kvinner kan delta i betalt arbeid, sa hun.

Siri Luthen, politisk rådgiver i Plan International Norge, kommenterte også rapporten. Hun understrektet viktigheten av at ungdomsledighet har fått et stort fokus:

- Arbeidsledigheten blant ungdom er tre ganger høyere enn i den voksne befolkningen. Ungdomsledighet er en av de største barrierene for økonomisk og sosial utvikling, spesielt i utviklingsland. UNDPs rapport er et fint utgangspunkt i denne debatten, sa Luthen.

Viktig rolle for privat sektor

Rapporten fremhever også nøkkelrollen som arbeid kan spille for å oppnå bærekraftsmålene. Jon Vea, prosjektleder i NHO, la i sin kommentar til rapporten vekt på den viktige rollen privat sektor vil spille for å oppnå bærekraftsmålene, spesielt mål nummer 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst:

- Privat sektors involvering i utviklingsarbeid vil øke relevansen av anstendighet i arbeidslivet. Vi kommer til å se mer av den private sektoren i utviklingslandene, og vi må sørge for at dette gir de riktige ringvirkningene for bærekraftig arbeid, sa Vea.

Les mer i nettversjonen av Human Development Report 2015

Human Development Report er UNDPs flaggskipsrapport. Den feirer sitt 25-års jubileum i år. Menneskelig utvikling handler om å utvide begrepet vi vanligvis forbinder med rikdom—en tilnærming som ikke bare fokuserer på økonomisk vekst, men som setter mennesker og deres muligheter og valg i sentrum.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt