Klimaavtalen i Paris:

- En enestående mulighet til å beskytte kloden vår

21.des.2015

Feiring på klimatoppmøtet i Paris etter det ble enighet om en ny klimaavtale 12. desember.

14.12.2015: Etter to uker med intensive forhandlinger, vedtok de 195 partene under FNs klimakonvensjon en ny klimaavtale i Paris.

- Avtalen som ble inngått i Paris er et uttrykk for en felles målsetning for å beskytte planeten vår, og skape en mer motstandsdyktig og rettferdig verden for alle. Verden har nå en enestående mulighet til å beskytte kloden vår og samtidig fremme menneskelig utvikling», sier Helen Clark, sjef for FNs utviklingsprogram (UNDP), i en uttalelse om resultatet av COP21 i Paris.

Historisk avtale

Den historiske Paris-avtalen sender et tydelig signal om at alle land, rike og fattige, forplikter seg til å jobbe sammen for å håndtere klimaendringene.

- UNDP står, sammen med våre partnere, klare til å hjelpe med å gjøre avtalen i Paris om til handling for klimaet, noe som vil ha en avgjørende betydning for mennesker og planeten vår», sier Clark.

Avtalen dekker fem viktige områder:

  • Tiltak for å redusere utslipp – for å kunne nå målet om å begrense den globale oppvarmingen;
  • Et gjennomsiktig system med oppdatering av nasjonale klimaplaner – for å sørge for handling og ansvarliggjøring;
  • Tilpasning – styrke arbeidet med å takle klimaendringenes konsekvenser;
  • Tap og skade – sikre bedre muligheter for gjenoppbygging etter klimarelaterte kriser og katastrofer;
  • Støtte – inkludert finansiell støtte – for at land skal kunne oppnå motstandsdyktighet og en bærekraftig fremtid.

Les om detaljene i avtalen her

Nasjonale klimabidrag

Paris-avtalen krever handling fra alle land, samtidig som den erkjenner at de har ulike utgangspunkt. Under avtalen vil alle land være ansvarlige for å jobbe for både utslippsreduksjon og klimatilpasning. Avtalen viser vei mot målet om å begrense den globale temperaturøkningen til under 2 grader, og kanskje til under 1.5 grader.

Avtalen skal sørge for at ambisjonene økes underveis. Landene har lagt fram planer for sine egne nasjonale klimabidrag, som de er forpliktet til å gjennomføre. Avtalen gjør det til et bindende krav å vurdere og oppdatere de nasjonale planene, for å øke landenes forpliktelser.

I samsvar med bærekraftsmålene

Avtalen er et tydelig uttykk for at lands myndigheter står klare til å gjennomføre den nye agendaen for bærekraftig utvikling. En solid klimaavtale vil, sammen med handling, hjelpe oss å oppnå bærekraftsmålene. Tolv av de 17 bærekraftsmålene inkluderer handling på klimaområdet – i tillegg til at klima har sitt eget mål.

Global oppvarming har skjedd tidligere, men ikke så raskt som nå. For eksempel har endringene i Arktis gjennom de siste seks årene skjedd i et sjokkerende tempo. Endringene er menneskeskapte, og vi kan begrense den globale oppvarmingen til mindre enn 2 grader om vi handler nå. Alle land og alle samfunnssektorer må handle – og det er i alles interesse.

Krever umiddelbar handling

Paris-avtalen sender en tydelig beskjed til verden om at land tar klimaendringene på alvor. At de 196 partene under klimakonvensjonen har vedtatt en ny klimaavtale er en stor seier. Vi har tatt et stort steg fremover, men Paris er bare begynnelsen. Det er nå arbeidet med å gjennomføre klimaavtalen begynner. 

 

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt