I dag markerer UNDP sitt 50-årsjubileum

05.jan.2016

Industrialiseringsprogram i Singapore, 1967. Foto: FN


Tidlig i 1966 kom FNs ledere med ansvar for fattigdomsbekjempelse sammen for å danne UNDP. På den tiden levde nesten en tredjedel av verdens befolkning i ekstrem fattigdom. I dag, et halvt århundre senere, har framtidsutsiktene for mennesker i utviklingsland forbedret seg kraftig. I 50 har vi jobbet sammen med regjeringer, sivilsamfunn og privat sektor for å styrke enkeltmennesker og bygge motstandsdyktige nasjoner.

Bærekraftsmålene marker starten på en ny æra innen utviklingssamarbeid, og for UNDPs del innebærer dette nye måter å arbeide på.

Se tidslinje over UNDPs arbeid gjennom 50 år HER

Ministermøte i New York


I dag holder UNDP et ministermøte i New York der man skal se på veien fram mot 2030. Dette markerer starten på UNDPs 50-årsjubileum, og møtet er ment å stake ut kursen for utviklingsprogrammets fremtidige arbeid. Ministere fra alle FNs medlemsland er bedt om å dele sine syn på hvordan UNDP best kan bidra til å hjelpe land med nå bærekraftsmålene innen 2030.

Følg nedtellingen til møtet på Twitter. Under emneknaggen #UNDP50 vil man finne bilder og historier fra de siste 50 årene.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt