FN-organisasjoner advarer om den økende humanitære krisen i Syria og nabolandene: Behov for 70 milliarder kroner i 2016

15.jan.201615. Januar 2016 – Krigen i Syria går inn i sitt sjette år uten noen løsning i sikte. FNs humanitære- og utviklingsorganisasjoner appellerer derfor til sine medlemsland om 70 milliarder kroner i nye midler for 2016. Disse midlene skal skaffe livsviktig hjelp til 22,5 millioner mennesker i Syria og nabolandene.

Appellen består av to hovedelementer: hjelp til 4,7 millioner flyktninger i Syrias naboland og 4 millioner til vertssamfunnene, innen utgangen av 2016; samt støtte til 13,5 millioner mennesker innad i Syria som er berørt av konflikten og har blitt tvunget til å forlate sine hjem.

Det første elementet består av 3RP (Regional Refugee and Resilience Plan) for 2016, som dekker aktiviteter utført av over 200 partnerorganisasjoner, inkludert FN-organisasjoner, mellomstatlige organisasjoner og sivilt samfunn i Tyrkia, Libanon, Jordan, Irak og Egypt. Appellen på 40 milliarder kroner tar sikte på å støtte mennesker tvunget på flukt fra Syria inn i de nærliggende områdene og lokalsamfunnene som huser dem.

«Mens tilstrømningen av flyktninger til Europa har ført til at verdens oppmerksomhet endelig er rettet mot krisen i Syria, og de enorme menneskelige lidelsene den forårsaker, har den klart største byrden så langt vært på samfunn og myndigheter i regionen,» sa FNs Høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi. «Vi må forhindre at syriske flyktninger synker dypere ned i ekstrem fattigdom, styrke deres håp for sin egen og landets fremtid, og gjøre mer for de som har tatt imot dem,» tilføyde Grandi.

De viktigste strategiske retningene i 3RP dette året innebærer økte investeringer i utdanning og større muligheter for yrkesopplæring og levebrød både for flyktninger og vertssamfunn. Partnerne bak programmet oppfordrer også til mer støtte til de mest sårbare flyktningene for å klare å imøtekomme deres grunnleggende behov, i tillegg til økt støtte til nasjonale kapasiteter og systemer for levering av helsetjenester, utdanning, vann og andre tjenester.

«Konvensjonelle tilnærminger av sorten ‘nødhjelp nå, utvikling senere’ kommer ikke til å virke i Syria eller andre langvarige kriser,» sa UNDPs administrator, Helen Clark. «Flyktninger, de som huser dem, og internt fordrevne mennesker i Syria trenger et levebrød. De trenger grunnleggende tjenester som helse, utdanning, vann, sanitær, elektrisitet og fjerning av søppel. De trenger også håp for en bedre fremtid.»

3RP-partnerne oppfordrer giverland til å betale ut midler tidligere dette året, bidra med flerårige midler, og harmonisere utbetaling av humanitære og utviklingsrettede midler for å muliggjøre bedre planlegging og større forutsigbarhet.

Anslagsvis er 250,000 mennesker drept og rundt 1,2 millioner såret. I år etterspør den humanitære responsplanen for Syria 28 milliarder kroner for å gi humanitær støtte og beskyttelse til 13,5 millioner mennesker. Disse behovene ble kalkulert ut ifra en grundig datainnsamling og prioriteringsøvelse for hele landet. Planen konsentrerer seg om å redde liv, forbedre humanitær tilgang, styrke sikkerheten og støtte de mest sårbare lokalsamfunnene i å oppnå større motstandskraft på lang sikt.

«I begynnelsen av 2016 trenger millioner av mennesker inne i Syria hjelp, og nesten 400,000 mennesker er beleiret av stridende parter, noe som hindrer dem i å motta noen form for humanitær hjelp. Etter nærmere seks år med brutal konflikt og politisk lammelse trenger det syriske folk vår hjelp mer enn noen gang,» sa FNs nødhjelpskoordinator, Stephen O'Brien.

«Syria-konferansen 4. februar er en mulighet til å belyse de humanitære konsekvensene av konflikten, spesielt for kvinner, jenter og unge mennesker. Den vil skape støtte for ansvarliggjøring ved misbruk mot sivile og manglende beskyttelse av dem. Jeg oppfordrer medlemsland til å sende sine øverste ledere til London for å vise verden at denne krisen har vår fulle oppmerksomhet og at vi er forpliktet til den,» la O’Brien til.

De syriske appellene er en del av en større humanitær appell for 2016 som ble lansert i desember i fjor og som etterspør 70 milliarder kroner for å nå ut til 87 millioner mennesker verden over.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt