Sannhetskommisjonens rapport: forlanger ansvarliggjøring for menneskerettighetsbrudd i Timor-Leste

02.feb.2016

José Ramos-Horta, tidligere president i Timor-Leste. Foto: Eivind Oskarson (UNDP)


Mandag 25. januar deltok UNDPs goodwill-ambassadør HKH Kronprins Haakon sammen med Nobels fredsprisvinnere José Ramos-Horta og biskop Carlos Filipe Ximenes Belo, biskop Gunnar Stålsett og UNDP-representant Knut Østby på lanseringen av Chega! på Nobels fredssenter i Oslo.

Timor-Leste og Chega!

  Biskop Carlos Filipe Ximenes Belo.


Timor-Leste er et av de yngste landene i verden. Landet var en portugisisk koloni frem til den indonesiske okkupasjonen i 1975, påfulgt av en voldelig periode med brutalitet fra både indonesiske styrker og Timor-Lestes motstandsbevegelse. I 1999 støttet FN organisering av en folkeavstemning om selvstendighet. Avstemningen viste en overveldende støtte for egen selvstendighet, men førte til en rekke brutale angrep fra milits og sivile som stilte seg imot frigjøring fra Indonesia. FN sendte i september 1999 en fredsbevarende styrke til landet, og i slutten av oktober samme år ble United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) opprettet. Timor-Leste ble i 2002 en selvstendig stat, og ble medlem nr. 191 i FN.

"Chega!", som er navnet på rapporten om Sannhetskommisjonen (CAVR) for Timor-Leste, er portugisisk og betyr "nok!". Rapporten understreker hvordan menneskerettighetsbrudd av den typen som fant sted i Timor-Leste i årene som ledet opp til uavhengigheten i 2002, aldri igjen må finne sted. Behovet for en sannhetskommisjon ble gjort klart etter hendelsene i 1999, og hadde bred støtte blant landets befolkning. Kommisjonens arbeid startet i 2002, og hadde i sitt mandat å utforske menneskerettighetsbrudd begått av alle parter i perioden fra april 1974 til desember 1999, samt å legge til rette for forsoning og rettferdighet for mindre alvorlige handlinger.

Kommisjonen identifiserte et behov for å promotere fred og hindre voldelige tilbakefall i landet. Ved å holde fast ved minnene om grusomhetene som tok sted mellom 1975 og 1999, vil ofrene få den annerkjennelse og respekt de fortjener, og det vil forhindre at handlingene gjentas. Sannhetskommisjonen ser at det er hovedsakelig befolkningen i Timor-Leste som har mulighet til å påvirke dette. De anbefaler at det blir satt i gang arbeid for ansvarliggjøring og oppreisning, og at de som begikk grove forbrytelser mot menneskeheten holdes ansvarlige for sine handlinger. Denne prosessen krever også støtte fra det internasjonale samfunnet.

Lanseringen

                 HKH Kronprinsen deltok på lanseringen.


Kronprinsen, biskop Gunnar Stålsett og UNDPs Krut Østby bidro til diskusjonen under lanseringen, der Stålsett pekte på behovet for en institusjon som kan ivareta minnene fra konfliktperioden, samt etablering av  mekanismer for oppreisning. Kronprins Håkon gjennomførte i 2015 et besøk til Timor-Leste, der han fikk oppleve forholdene i landet og se resultatene av UNDPs samarbeidsprosjekter som «Greenhope» der ungdommer jobber med å resirkulere plastflasker og et prosjekt for utvinning av salt fra vann kun ved hjelp av solvarme. Biskop Stålsett har vært norsk spesialutsending til Timor-Leste og utgjort en av de viktigste internasjonale støttespillerne til CAVR. Knut Østby er FN-koordinator og stedlig representant for UNDP i Timor Leste.

Et sammendrag av Chega!-rapporten finnes her.

UNDP i Timor-Leste


FN har samarbeidet med Timor-Leste siden før frigjøringen i 2002, gjennom fem fred-  og politikkrettede oppdrag. Etter at FNs medlemsland vedtok 17 nye bærekraftsmål i september i fjor, har UNDPs Knut Østby og hans avdeling i oppgave å støtte Timor-Leste i implementering og overvåking av målene.  UNDP jobber tett med landets myndigheter for å bringe utvikling, rettferdighet og fred til befolkningen og hjelpe de fattigste og mest sårbare ved å tilby teknisk støtte og rådgivning. Organisasjonen jobber med å styrke offentlige institusjoner på nasjonalt og distrikt-nivå, og spesielt med juridiske og lovgivende etater, menneskerettigheter, gjennomsiktighet og borgernes sikkerhet. Hovedelementer i Timor-Lestes utviklingsplan består av å fremme bærekraftig utvikling, bygge motstandsdyktighet, og oppnå et inkluderende og effektivt demokratisk styresett.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt