Mobilisering for Syria og nabolandene – Giverlandskonferanse i London

03.feb.2016

Torsdag 4. februar holdes en giverkonferanse for Syria i London. Konferansen har som mål å samle inn mer enn 66 milliarder kroner til FNs innsats i Syria og nabolandene. Kuwait, Norge, Tyskland og Storbritannia organiserer konferansen sammen med FN. UNDP arbeider langsiktig i regionen med utviklingstiltak som gjør samfunnene mer robuste, fremmer gjenoppbygging, skaper økonomiske muligheter og arbeid.

UNDP, UNHCR og en rekke andre partnerorganisasjoner har gitt støtte til Syria og nabolandene og har nådd ut til et stort antall mennesker som er internt fordrevne, på flukt eller fungerer som vertskap for flyktninger.

 

Syria

Etter fem år i krise er Syria fremdeles i en situasjon preget av enorme ødeleggelser. Mer enn 82% av syrere lever nå i fattigdom, og 13,5 millioner har desperat behov for humanitær hjelp. De fleste av de internt fordrevne lever i vertssamfunn innad i Syria på tross av utfordringene dette fører med seg. Landet har tapt nesten 40 år med menneskelig utvikling.

UNDP har blant annet satt i verk et landprogram som er rettet mot å forhindre intern og ekstern fordrivelse ved å styrke motstandsdyktigheten for landets mest berørte befolkning.

Les mer om UNDPs prosjekter i Syria her.

Irak

Den humanitære-, sikkerhets- og utviklingskrisen i Irak er blant de mest ustabile og alvorlige i regionen. Siden utbruddet av den syriske krisen i 2011 har 244 642 syrere flyktet til Irak, og etter fremveksten av den Islamske Stat (IS) i januar 2014, har nesten 3,2 millioner irakere blitt tvunget til å flykte. Minst ti millioner irakere behøver i dag en eller annen form for humanitær hjelp. UNDP Irak mener at forslaget om å støtte Irak på føderalt og regionalt nivå gjelder «nå eller aldri».

Les mer om UNDPs prosjekter i Irak her.

Libanon og Jordan

UNDP har siden starten av flyktningkrisen i 2011 prioritert støtte til de libanesiske og jordanske myndigheters nasjonale innsats for å håndtere krisen. Libanon har mottatt over 1 million registrerte flyktninger fra Syria, mens Jordan har mottatt 650,000 flykninger der hoveddelen bor utenfor flyktningleirer og spredt rundt I landet. Hoveddelen av UNDPs støtte retter seg mot det operasjonelle nivået ved å bistå kommuner til å utvide tilgangen til tynt-strukkede sosiale tjenester, og for å øke sårbare samfunns muligheter for et levebrød.

I nært samarbeid med libanesiske og jordanske myndigheter er UNDP forpliktet i overskuelig fremtid til å bistå Libanon, Jordan og landenes vertssamfunn for å finne bærekraftige løsninger som styrker motstandskraften for institusjoner, vertssamfunn og flyktninger.

Les mer om UNDPs prosjekter i Libanon og Jordan.

Tyrkia

Tyrkia har en grense til Syria på 911 km og status som migrasjonsrute til Europa. Dette har ført til en tilstrømning av over 2 millioner syriske flyktninger. Tyrkia bærer dermed en stor byrde ved å imøtekomme situasjonen for syriske flyktninger og oppfylle internasjonale forpliktelser. 300 000 syriske flykninger er fordelt på 23 utvalgte flyktningleirer, mens nesten 2 millioner (90%) av de syriske flykningene lever i vertssamfunn i provinsene Gaziantep, Kilis, Sanliurfa, og Hatay.

UNDP arbeider med det tyrkiske kapittelet av 3PR (Regional Refugee og Resilience Plan) ved å bidra til Tyrkias samlede respons i nært samarbeid med myndighetene og deltakende FN-programmer.

Les mer om UNDPs prosjekter I Tyrkia her.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt