En oppskrift på bærekraftig utvikling

04.feb.2016

Roca-brødrene under en pressekonferanse New York.

 

Mat har alltid vært en viktig del av livene våre: maten i våre foreldres restaurant, der vi vokste opp, mat som et element av kreativitet, følelser, dialog og oppdagelser i jobben vår. Mat er en viktig del av vårt hjerte og vår sjel.

I årenes løp har vi innsett at hvordan mennesker opplever mat, tilbereder den, og tar vare på kulinariske tradisjoner har en direkte innvirkning på grunnleggende deler av livet. Hva vi velger å spise påvirker helsen vår, økonomien vår og kloden vår.

Da vi hørte om de 17 nye bærekraftsmålene ønsket vi å bli med på dette ambisiøse prosjektet. Ved å se på mat fra tre ulike sider, de tre områdene innenfor bærekraftig utvikling – økonomi, miljø og sosiale forhold – kan vi bedre forstå mange av utfordringene vi har møtt påvåre kulinariske reiser rundt i verden. 

Vi gleder oss til å legge ut på denne reisen sammen med UNDP og Sustainable Development Goals Fund.

Vi bekymrer oss over tapet av biologisk mangfold i verden når det kommer til mat, og over tapet av urfolks kulturer og glemte kulinariske tradisjoner. Disse tapene kan føre til fattigdom og ekskludering. Det bekymrer oss at samfunn i økende grad ikke lenger selv kan velge hva de vil dyrke eller hvordan de vil tilberede det, og at de er avhengige av sterkt varierende priser. Det er både hjerteskjærende at man i enkelte land, spesielt i Afrika, kaster mer enn halvparten av maten samtidig som 800 millioner mennesker sulter.

Matindustrien, fra produksjon og distribusjon til forbruk, burde ikke være en trussel mot bærekraft, men heller en kilde til bærekraftig utvikling. Landbruk er i store deler av verden hovedkilden til arbeid. Det finnes tilgjengelige, billige og enkle tradisjonelle måter å konservere mat på, hvilket i stor grad kan bidra til å redusere mengden mat som kastes.

Når vi underviser mennesker, spesielt unge, om hvordan mat og matproduksjon påvirker helsen deres, miljøet og økonomien, vil de begynne å bry seg om hvor maten deres kommer fra.

Derfor ønsker vi å gjøre vår del, sammen med UNDP og deres partnere. Dette vil vi gjøre ved å tilby matlagingskurs, promotere miljøbevissthet, og, ikke minst, ved å lære om og dele bærekraftige metoder rundt om i verden.

Vi ønsker å møte de unge menneskene i Vanuatu og Fiji, som er i ferd med å oppdage fordelene ved økologisk jordbruk. Det kan gi både arbeidsplasser og matsikkerhet i områder der det meste av maten er importert og overpriset. Vi vil dele erfaringer med nigerianske og etiopiske bønder for å forbedre lagringen av maten, og for å promotere deres kulinariske tradisjoner. Vi ønsker å finne ut hvordan kornsorter fra Andes kan bli en viktig faktor for fred og økonomisk vekst i Cauca, et av områdene som er hardest rammet av den væpnede konflikten i Colombia. Vi vil samarbeide med utdanningsmyndighetene i Sri Lanka, som jobber med et program for å forbedre undervisningen om mat i landet, slik at alle de unge lærer å lage sunn mat.

Vi gleder oss til å jobbe med ulike FN-organisasjoner, myndigheter, lokale organisasjoner og privat sektor. Vi håper at det vi har lært på våre kulinariske reiser kan bli et bidrag til arbeidet som allerede blir utført i 21 land av SDG-fondet. Det jobbes med områder som tilgang på mat, næring og utvikling av jobber. 

Vi kan ikke etterlate noen uten tilgang på mat.Sunn og næringsrik mat bidrar til å skape velstand. Vi må sikre en næringskjede som er bærekraftig med hensyn til klima, som er sosialt rettferdig og økonomisk inkluderende, og som sikrer mattilgang for alle.

Vi gleder oss til å legge ut på denne viktige reisen, i vår nye rolle utenfor restauranten. Med oss har vi et mål om å kombinere det vi kan om tradisjoner med det vi trenger i arbeidet for fremtidige generasjoners helse. 

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt