Helen Clark: Uttalelse på London-konferansen for Syria og nabolandene

04.feb.2016

UNDP-sjef Helen Clark.

4. februar - Den langvarige krisen i Syria utfordrer oss alle til å finne den mest effektive måten å møte behovene til de mange millionene av mennesker som er rammet av konflikten.

Det har blitt stadig klarere at sammen med det enorme humanitære hjelpearbeidet må det også i økende grad investeres i å bygge motstandskraft blant folk både innen Syrias grenser og i nabolandene som har tatt imot mange flyktninger.

Utviklingsaktører kan hjelpe til med å skaffe arbeidsplasser og levebrød, utdanning og helsetjenester, samt grunnleggende offentlige tjenester slik som tilgang til drikkevann, sanitære tjenester, elektrisitet, og avfallshåndtering. Behovene til kvinner, jenter og sårbare grupper bør særlig prioriteres.

Tilgang til jobbmuligheter og tjenester som disse gjør det mulig for folk til å leve i verdighet i områder innenfor Syrias grenser som ikke er i direkte konflikt, og gir også støtte til flyktninger og vertssamfunn i nabolandene.

Behovet for investeringer i både nødhjelp og motstandsdyktighet er godt representert i årets FN-appeller. Det er nå også en sterk og velkommen erkjennelse av behovet for mer støtte til nabolandene som har tatt imot mer enn fire millioner syrere. Økte investeringer og konsesjonell finansiering og/eller tilskudd vil hjelpe nabolandene til å gjennomføre sine egne responsplaner og skape økonomisk vekst, øke tilbudet av offentlige tjenester og infrastruktur for å møte behovene til den økende befolkningen.

En mer effektiv respons til Syria krisen der både humanitære og utviklingsbehov møtes, avhenger av økt og vedvarende støtte fra internasjonale partnere. Jeg oppfordrer alle som er til stede til å gripe sjansen som årets appeller representerer til å fornye og styrke sitt engasjement i 2016 og framover for å bygge en bedre fremtid for de mange millioner av mennesker som er rammet av Syria-krisen.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt