De unge bygger fred i Colombia

05.feb.2016


Av Karin Andersson, Rådgiver, UNDP Colombia.

Hvorfor har unge mennesker grepet muligheten til å lede og delta i arbeidet for å bygge fred i Colombia? Er det fordi colombianerne ikke har opplevd en eneste dag med fred de siste seksti årene? I fjor, på en festival for fred i provinsen Norte de Santander, fortalte en ung kvinne meg at «dette er en unik mulighet til å lære å kjenne et land jeg egentlig aldri har kjent, et land der ingen dør på grunn av krig.»

Colombia er et land med en unik geografi og historie, og har som et resultat av dette et stort kulturelt mangfold. Hver region i landet har sine unike kulturelle og sosiale normer. Med tanke på dette viser de pågående fredsforhandlingene mellom den colombianske regjeringen og den venstreorienterte FARC-geriljaen viktigheten av fredsbygging på et lokalt nivå. Selv om partene sannsynligvis snart signerer en fredsavtale, ser man tydelig at varig fred er noe som må bygges fra bunnen av.

Unge mennesker i alle Colombias ulike regioner i lang tid startet sine egne prosesser, prosjekter og initiativer. Målet deres har vært å bygge fred og promotere sine rettigheter og deltagelse i beslutningsprosessene som påvirker deres egne liv. Blant dem er ungdomsplattformen for fred i Meta, nettverket for unge fredsbyggere i Antioquia og Skolen for Ungt Lederskap i Nariño (som alle har blitt støttet av UNDPs Local Partnerships for Peace and Development).

UNDP Colombia har de siste ti årene støttet fredsbygging på lokalt nivå i de områdene i landet som er hardest rammet av konflikten, og anser ungdom for å være en uunnværlig partner i dette arbeidet. Under de pågående fredsforhandlingene har UNDP støttet arbeidet med å gi over 10 000 universitetsstudenter muligheten til å snakke direkte med de i den colombianske regjeringen som har ansvaret for fredssamtalene.

Ved å bruke et festivalformat, samt kombinere kunstneriske, kulturelle og akademiske elementer, kunne de unge gi uttrykk for sine motforestillinger, stille spørsmål, komme med forslag og uttrykke håp for den pågående fredsprosessen. Festivalene fant sted i ni forskjellige regioner, og var åpne for alle universitetsstudenter. Forumene tilbød grundig informasjon om fredsprosessen, og åpnet oppfor at studentene kunne stille spørsmål og komme med forslag. De fokuserte på problemstillinger som hvordan man skal finansiere gjennomføringen av fredsprosessen, hvordan man skal reintegrere tidligere krigere i samfunnet, og hvordan man skal sikre politisk deltagelse for FARC.

Noen steder er det nå studentene som videreformidler informasjon om fredsprosessen.  

At Sikkerhetsrådet vedtok en resolusjon om ungdom, fred og sikkerhet er svært viktig for alle disse unge menneskene som jobber for å skape fred i sine egne lokalsamfunn. Det er en offisiell anerkjennelse av at unge kvinner og menn spiller en viktig og positiv rolle i arbeidet for fred. I Colombia vil de unge få en stor rolle å spille i implementeringen av de nye bærekraftsmålene. Ettersom landet endelig begynner å se slutten på den væpnede konflikten, vil colombiansk ungdom spille en unik rolle i å nå det 16. bærekraftsmålet. Dette vil bli en mulighet for de unge til å bygge videre påsine unike roller som ledere, kritiske tenkere, innovatører og de som fører til endring.

 

 

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt