Sterk støtte for å bygge motstandskraft på giverlandskonferansen for Syria

05.feb.2016

Etter giverlandskonferansen for Syria og nabolandene som fant sted i London i går, ønsker FNs utviklingsprogram (UNDP) løftene om respons til Syria-krisen velkommen. Det ble gitt løfter om støtte på mer enn 85 milliarder kroner til livreddende tiltak, samt styrking av sysselsetting, utdanning, helsetilbud og andre tjenester for de som er rammet av Syria-krisen.

-Det har blitt stadig tydeligere at det i tillegg til den enorme humanitære innsatsen må investeres mer i å bygge motstandskraft – for folk og lokalsamfunn inne i Syria og i de vertssamfunnene i Syrias naboland som har tatt imot mange flyktninger, sier UNDP-sjef Helen Clark.

-UNDP er fullt og helt forpliktet til dette arbeidet.

-Utviklingsaktører kan levere støtte i form av å skape arbeidsplasser og levebrød, bedre utdannings og helsetjenester, og gjenopprette grunnleggende tjenester som tilgang til vann, bedre sanitære forhold, elektrisitet og avfallshåndtering, sier Helen Clark.

-Det bør legges spesiell vekt på å møte behovene til kvinner, jenter og sårbare grupper.

Konferansen markerer et viktig framskritt for å sette motstandskraft på dagsorden, noe UNDP lenge har jobbet for. Dette er en agenda som erkjenner at det mest effektive responsen på langvarige kriser krever en omfattende og integrert tilnærming som tar i betraktning hele spekteret av behov som land og lokalsamfunn i slike situasjoner har.

-En effektiv respons til Syriakrisen avhenger av økt og vedvarende støtte fra internasjonale partnere, sier Clark.

-London-konferansen har vist at mange partnere er villige til å gi bidrag som gjør en reell forskjell for de millionene av mennesker som er berørte av krisen i Syria, og UNDP berømmer den generøsiteten de utviser.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt