UNDP står klare til å kjempe mot Zika-viruset

08.feb.2016

Foto: UNDP

New York – UNDP er klare til å bli med i en WHO-ledet, internasjonal respons mot utbruddet av mikrocefali og andre alvorlige nevrologiske lidelser. Mye tyder på at det finnes en sterk kobling mellom disse lidelsene og det myggbårne Zika-viruset.

- Den pågående spredningen av Zika-viruset gir grunn til bekymring, særlig med tanke på hvordan det påvirker enkeltmennesker, familier og samfunn, og den mulige virkningen det vil ha på utvikling, uttalte UNDP-sjef Helen Clark.

Verdens Helseorganisasjon(WHO) har erklært at utbruddet er en global krise for folkehelsen.

Zika-viruset spres av samme type mygg som sprer chikungunya, denguefeber og gulfeber. Myggen finnes i store deler av Amerika, Afrika og Asia. Tidligere har zika vært regnet som en mild sykdom, men den mistenkte sammenhengen mellom viruset og fødselsskader på over 4000 barn bare i Brasil er urovekkende.

- En av de mest effektive måtene å kontrollere spredningen av den myggbårne sykdommen vil selvfølgelig være å kontrollere myggen som sprer den, sier Helen Clark.

- Effektiv kontroll over myggen vil kreve mer enn det helsesektoren alene kan tilby. Det inkluderer å forbedre levekår, fremme tryggere måter å drive landbruk på, og å rette oppmerksomhet mot hindringer for tilgang på helsetjenester. Langsiktige strategier bør legge vekt på å fremme likestilling mellom kjønnene, forbedre utdanningen og sette fokus på miljøødeleggelser.

Analyser kan vise hvordan et lands sårbarhet påvirkes av blant annet urbant landbruk, botilbud, mangel på likestilling og utdanningsmetoder. UNDP vil bistå regjeringer som ber om det, og kan dele av sin ekspertise når det kommer til samarbeid mellom ulike sektorer i kampen mot smittsomme sykdommer.

Gjennom et samarbeid med Global Fund styrer UNDP malaria-programmer i ni land. UNDP har også et godt samarbeid med nøkkelorganisasjoner innen teknisk helse, regionale organisasjoner og sivilsamfunnet.

UNDP kan også bidra ved å koordinere lokalsamfunnenes innsats, styrke forsyningskjeder for helseprodukter, for eksempel myggnetting, og ved å støtte FN-systemets koordinasjon.

UNDP sitter på verdifull erfaring når det gjelder å respondere på denne type krise, og spilte blant annet en viktig rolle i fjorårets kamp mot Ebola i Vest-Afrika.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt