Ny rapport til Verdens humanitære toppmøte lansert i dag

09.feb.2016

FNs generalsekretær Ban Ki-moon lanserte rapporten One Humanity: Shared Responsibility i New York 9. februar. Foto: Eivind Oskarson/UNDP


9. februar, 2016 - FNs generalsekretærs rapport til Verdens humanitære toppmøte ble lansert i New York i dag. Rapporten, som har tittelen One Humanity: Shared Responsibility, beskriver generalsekretærens visjon og agenda for toppmøtet som holdes i Istanbul 23-24 mai.

Møtet må være et vendepunkt for hvordan det internasjonale samfunnet finner felles løsninger, og hvordan vi på best måte kan ta individuelt og kollektivt ansvar for å møte vår tids utfordringer i felleskap, hevder rapporten.

Tiden er inne til å enes om det samarbeid som er nødvendig for å møte disse utfordringene. Dette betyr at vi må akseptere vårt ansvar for å forebygge og gjøre slutt på lidelse og ta alle nødvendige skritt for å la vår menneskehet ligge til grunn for våre beslutninger og kollektive handlinger, sier rapporten.

Den beskriver videre FNs generalsekretær Ban Ki-moons Agenda for Humanity der han oppfordrer til å legge vår menneskelighet—vår trygghet, verdighet og retten til å leve et fullverdig liv—til grunn i alle globale beslutningsprosesser.

Den nye agendaen består av fem sentrale ansvarsområder:

· Globalt lederskap for å forebygge og gjøre slutt på konflikter.

· Opprettholde etablerte normer som ivaretar vår menneskehet.

· Alle skal inkluderes.

· Endring fra å levere bistand til å gjøre slutt på behovet for hjelp.

· Investere i menneskeheten.

Les hele rapporten HER

 

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt