Avfallshåndtering i flyktningleirene

11.feb.2016


Av Alper K. Doğan, Chief Technical Consultant of Mitigating the Impact of Syrian Crises on Southeast Anatolia Region Project - UNDP.

Se for deg at du er ordfører i en liten provins langs grensen sørøst i Anatolia, fem år tilbake i tid.

Det er en stor dag for deg. Etter flere år med søknader, møter og økonomiske utfordringer, skal du endelig åpne en søppelfylling som vil være til nytte for lokalsamfunnet de neste 25 årene. Du og dine samarbeidspartnere er stolte over å ha bidratt med noe varig, både til lokalsamfunnet og til miljøet. Du leser om hendelsene i nabolandet Syria, men håper at konflikten snart vil være over.  Du føler med dem, mens du tenker på dine fjerne slektninger som bor i Aleppo.

Så begynner flyktningene å komme. Det starter i det små, så kommer det mange. Leirer settes opp, og du gjør ditt beste for å dekke deres grunnleggende behov, og samarbeide med relevante departementer. Du er sliten, men fornøyd. Du vet at du hjelper en nabo i nød.

Spol fire år frem i tid: Det lever nå flere hundre tusen flyktninger i den lille byen din. I noen av leirene bor det over 30 000 mennesker. Hver dag mottar du klager på kommunale tjenester. Det er søppel overalt, de få søppelbilene du har kjører konstant, dine ansatte er overarbeidet, din nye søppelfylling er full, og kloakkanlegget drives langt over sin kapasitet. Du har ikke mer penger, og gjelden bygger seg opp.

Du kan ikke unngå å se at byen din er på randen av sammenbrudd. Du kan ikke unngå å se hvor mye lokalsamfunnet har endret seg.

Krisen i Syria er nå inne i sitt sjette å.Tyrkia huser mer enn to millioner syriske flyktninger. En av de mest påtrengende utfordringene for lokalsamfunnene som tar dem imot er hvordan man skal håndtere alt avfallet.

På oppdrag fra UNDP har gruppen min utviklet et prosjekt for å lette på denne byrden. EU og United States Bureau of Population, Refugees and Migration har også gitt støtte til prosjektet. Vi vil gjennomføre et resirkuleringsprogram i utvalgte leirer i Şanlıurfa og Kilis. Vi skal installere gjenvinningsstasjoner og bidra med de søppelbilene som trengs. Målet med dette er å senke kostnadene tilknyttet de seks leirene, der det nå bor over 113 000 mennesker. Vi håper også å kunne hjelpe lokalsamfunnet med å legge grunnlaget for en moderne og bærekraftig avfallshåndtering.

I løpet av flere ukers feltarbeid, der vi har vurdert situasjonen og analysert sammensetningen av avfallet, har jeg møtt mange mennesker. Alt fra statlige og kommunale embetsmenn til vaskehjelper, fra leiradministratorer til flyktninger. Sammen har vi klart å utvikle en modell som bringer alle disse bidragsyterne sammen.

Jeg har aldri tidligere i min karriere innsett hvor viktig det menneskelige aspektet er for at et avfallshåndteringsprosjekt skal lykkes. Og jeg har aldri tidligere sett et avfallshåndteringsprosjekt med et større potensiale for å gjøre noe positivt for samfunnet.

 

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt