Akutt behov for 26 millioner kroner til valg i Den sentralafrikanske republikk

12.feb.2016

Foto: UNDP

Folket i Den sentralafrikanske republikk forbereder seg på å avgi stemme ved valget 14. februar, men FN peker på at det mangler 26 millioner kroner for å gjennomføre den andre runden i presidentvalget og to runder med parlamentsvalg.

Valgene setter punktum for den politiske overgangsprosessen som startet i 2014.

- Vi er nesten ferdig med denne avgjørende runden med valg og dette er et skritt mot å gjenvinne det som gikk tapt under konflikten i Den sentralafrikanske republikk, sier stedlig representant for UNDP og visespesialutsending for FNs generalsekretær, Aurélien Agbénonci i hovedstaden Bangui.

- Vi må finne nok ressurser til å gjennomføre valgene, noe som vil bidra til at stemmematerialer er utplassert på forhånd, at valglokalene er velutstyrt og sikre, og at de som jobber med valgene blir betalt.

UNDP og FNs fredsbevarende styrker i Den sentralafrikanske republikk, MINUSCA (Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in the Central African Republic), har støttet det nasjonale styringsorganet for valgene (National Elections Authority) med å organisere fredelige og troverdige valg.

UNDPs prosjekter for støtte av valg har inkludert håndtering av 315 millioner kroner i samlet giverstøtte hvorav 240 millioner kroner ble mottatt. Bidragsytere inkluderer den Afrikanske Union, EU, Republikken Kongo, Frankrike, Italia, Japan, Luxemburg, Marokko, UNDP, UN Women og FNs fond for fredsbygging.

Gjennom den samlede giverstøtten har UNDP anskaffet stemmematerialer, inkludert 15.000 såkalte «valg-pakker» som inneholder relevante dokumenter og skjemaer, 12.000 stemmeseddel-bokser, 12.000 valgbåser, og 15.000 beholdere av uutslettelig blekk. 18.000 valgarbeidere fikk opplæring og ble utstasjonert til nærmere 5.600 stemmelokaler over hele landet. Sammen med MINUSCA har UNDP støttet registreringen av nesten 2 millioner velgere, derav 945.128 kvinner og 1.009.305 menn.

Det totale finansieringsbudsjettet for valgene, inkludert valget i februar, er nå på 335 millioner kroner. Medlemsland av det regionale organet ECCAS (Economic Community of Central African States) Kamerun, Ekvatorial-Guinea og Gabon, har gitt løfter om 43 millioner kroner. Dersom disse løftene blir innfridd vil finansieringsgapet for å ferdiggjøre valgsirkelen utgjøre 26 millioner kroner.

 Etter den tre år lange konflikten i Den sentralafrikanske republikk har tusenvis mistet livet, mer enn 500.000 blitt tvunget til å flytte til andre deler av landet, og like mange har blitt flyktninger i nabolandene. Valgprosessen blir sett på som en mulighet til å gjenopprette fred og sosialt samhold, og i tillegg legge grunnlag for økonomisk og sosial utvikling.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt