UNDP 50 år: Verden må øke innsatsen for å utrydde fattigdom innen 2030

24.feb.2016

Foto: UNDP

New York City – Det er kun mulig å nå bærekraftsmålene med en bred koalisjon av ledere fra nasjonale myndigheter, sivilsamfunn, multilaterale selskaper og privat sektor, sa UNDP-sjef Helen Clark kvelden før ministermøtet som markerer organisasjonens 50-årsjubileum.

Bærekraftsmålene er de 17 ambisiøse målene som markerer verdens utviklingsagenda fra nå og frem til 2030. Målene inneholder forpliktelser til å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og spre fred og rettferdighet.

- Lederskap fra nasjonale myndigheter er avgjørende for å nå bærekraftsmålene, sammen med partnerskap med sivilsamfunn, privat sektor, samt filantropi og det multilaterale systemet. Ved å jobbe sammen kan vi oppnå målet om en verden uten fattigdom og ulikhet, sa Helen Clark.

- Ved å bruke bærekraftsmålene som guide kan vi bygge en verden der økonomier og samfunn er mer inkluderende og der planeten kan bli beskyttet fra de verste konsekvensene av klimaendringer og andre former for miljøødeleggelser, la hun til.

Clark bemerket at UNDP er godt plassert for å spille en viktig rolle i oppnåelsen av bærekraftsmålene etter 50 år ved frontlinjen av global utvikling. I løpet av det disse årene har UNDP bistått med å bygge institusjoner, øke motstandsdyktighet, og støtte land i iverksetting av avgjørende reformer. Organisasjonen fortsetter å lede koordineringen av FNs viktige arbeid.

- Vårt arbeid har bidratt til store utviklingsgevinster i mange land rundt om i verden. Når vi feirer vårt 50-årsjubileum, forplikter UNDP seg igjen til denne oppgaven, sa Clark.
 
For å markere jubileet samles mer enn 80 ministere fra hele verden i FNs generalforsamling i New York den 24. februar for å sette en kurs for fremtiden for global utvikling.

Ministerne vil delta i debatter på høyt nivå om hvordan vi skal omgjøre ambisiøse globale forpliktelser – fra å finansiere utvikling, utrydde fattigdom, bekjempe klimaendringer og bygge fred – til konkrete handlinger og resultater. De vil dele sine synspunkter om hvordan vi kan gjøre bærekraftsmålene til en virkelighet, og bygge en mer fremgangsrik, rettferdig og inkluderende verden for alle. For mer informasjon om ministermøtet – inkludert en oppdatert liste av deltakende ministere – klikk her.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt