Gjennomføring av bærekraftsmålene — hvordan bidrar UNDP?

01.mar.2016


Gjennomføringen av bærekraftsmålene er nå i gang. UNDP har allerede begynt å støtte utviklingsland i å oppnå de ambisiøse og integrerte målene, spesielt med tanke på å:

• Styrke sammenhengen mellom hvert av målene, samtidig som de knyttes til konkrete utviklingsplaner på landnivå.
• Styrke institusjonelle samordningsmekanismer for gjennomføring av målene.
• Støtte gjennomføringen av Agenda 2030 ved hjelp av UNDPs kompetanse, dokumentasjon, praksis, analyse, samt lokal kunnskap og erfaring.
• Støtte myndigheter i å få tilgang til ressurser.
• Støtte oppfølging og rapportering, og dra lærdom av vår erfaring med å fremme tusenårsmålene.

Denne strategien danner grunnlaget for den såkalte MAPS-tilnærmingen, som er utarbeidet av FNs utviklingsgruppe (UNDG). Hovedelementene i strategien er mainstreaming, aksellerasjon, og policy-støtte.

En rekke ressurser har blitt utviklet for å støtte gjennomføringen av bærekraftsmålene. UNDP tilbyr en integrert pakke av støttetjenester som bygger på den vesentlige erfaringen organisasjonen har både innen utviklingsarbeid og ressursmobilisering.

Disse tjenestene omfatter en rekke områder, som for eksempel fattigdomsbekjempelse (mål 1), likestilling (mål 5), vann og sanitære forhold (mål 6), inkluderende vekst og anstendig arbeid (mål 8), redusere ulikhet (mål 10), havforvaltning (mål 14), bærekraftig forvaltning av økosystemer på land (mål 15), og fremming av fredelige og inkluderende samfunn (mål 16). Oversikten finnes HER


I tillegg til de tematiske oversiktene har vi utviklet en helhetlig oversikt over UNDPs støtte til gjennomføring av 2030 Agendaen for bærekraftig utvikling som er tilgjengelig HER

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt