UNDP på topp i global indeks for åpenhet innen bistand for andre år på rad

13.apr.2016


13. april, 2016 - FNs utviklingsprogram (UNDP) er fortsatt den mest åpne og transparente bistandsorganisasjonen i verden, ifølge en ledende global rangering som ble offentliggjort i dag.

Aid Transparency Index for 2016 anerkjente i dag UNDP som den ledende bistandsorganisasjonen blant 46 internasjonale organisasjoner, som representerer 98 prosent av offisiell bistand. Indeksen er produsert av Publish What You Fund, en non-profit organisasjon som arbeider for, og måler åpenhet.

Det er andre året på rad at UNDP har blitt rangert først i indeksen, som vurderer graden av åpenhet blant verdens største giver- og bistandsorganisasjoner.

Indeksen er basert på retningslinjer etablert av International Aid Transparency Initiative (IATI), som danner en felles global standard for publisering av betimelig, fremtidsrettet og helhetlig informasjon om bistand.

"Vi er begeistret over å bli anerkjent for vår forpliktelse til åpenhet, som er kjernen i vårt arbeide," sier UNDP-leder Helen Clark.

"UNDP var stolt over å bli rangert som nummer én i den forrige indeksen, og vi har stått ved vår forpliktelse til å heve standarden siden den gang. Vi har kontinuerlig forbedret måten vi rapporterer data på," sier Helen Clark.

"Utviklingslandene der vi jobber har rett til å vite hvordan bistandsmidlene blir brukt. Alle de som tildeler bistandsmidler gjennom UNDP har også rett til å vite hvordan vi håndterer de ressursene de betror oss til å forvalte."

Hele 397 organisasjoner publiserer informasjon ved bruk av IATIs standard. Dette inkluderer giverland, multilaterale organisasjoner, stiftelser, privat sektor og nasjonale og internasjonale frivillige organisasjoner. Mer enn 25 utviklingsland har sluttet seg til initiativet og deltar aktivt i organisasjonens styring.

I FN-systemet har 14 organisasjoner allerede benyttet IATIs standard for resultatpublisering: IFAD, OCHA, OCHA-FTS, CERF, UN Women, UNCDF, UNDP, UNESCO, UNFPA, UN-Habitat, UNICEF, UNOPS, WFP og Verdensbanken. I tillegg har UNEP, UNIDO og FAO bekreftet at de vil gjøre det samme innen utgangen av året.

"Vi gratulerer UNDP med topp-plasseringen på Aid Transparency Index for andre gang på rad. UNDP har blitt en leder innen åpenhet og transparens i bistanden og setter en høy standard for andre å følge," sa Rupert Simons, administrerende direktør i Publish What You Fund.

UNDP var blant de første organisajonene som skrev under på transparens-initiativet IATI og har brukt deres standard for publisering av bistandsinformasjon siden 2011. Siden den tid har organisasjonen konsekvent oppfylt internasjonale standarder for åpenhet og transparens, og driver dessuten en innovativ internett-portal - open.undp.org - som gir en detaljert beskrivelse av mer enn 5000 av organisasjonens utviklingsprosjekter.

For mer informasjon

Vennligst kontakt Trygve Ølfarnes, UNDPs nordiske kontor, +47 94156028, trygve.olfarnes@undp.org.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt