Verdensledere invitert til signeringsseremoni for Paris-avtalen 22. april

19.apr.2016


FNs generalsekretær Ban Ki-moon har invitert alle verdensledere til en signeringsseremoni for den historiske Paris-avtalen den 22. april. Avtalen ble nådd under COP21 i Paris i desember i fjor.

Seremonien vil finne sted ved FNs hovedkvarter i New York den første dagen avtalen er åpen for signering, og sammenfaller med «International Mother Earth Day» eller Earth Day som den gjerne kalles.

Generalsekretæren planlegger å bruke signeringsseremonien for å engasjere ledere fra næringsliv og sivilsamfunn til å sette i verk den nye avtalen. 

I invitasjonsbrevet skrev generalsekretæren om hvordan lederes deltakelse kunne bidra til en tidlig iverksetting av Paris-avtalen og «ferdigstillingen av de operasjonelle detaljene som trengs for at den nye avtalens bestemmelser kan tre i kraft».

Om avtalen

I Paris vedtok de 196 partene under FNs rammekonvensjon (UNFCCC) en historisk avtale for å bekjempe klimaendringer som vil føre til handling og investeringer rettet mot en motstandsdyktig, bærekraftig lavutslippsfremtid. Det er den første avtalen som forener alle nasjoner bak en felles sak basert på deres historiske, nåværende og fremtidige ansvar.

Hovedmålet er å holde den globale temperaturstigningen i dette århundret godt under 2°C og helst under 1,5°C fra førindustrielt nivå. Avtalen skal skape handling for å nå dette målet og tar sikte på å styrke kapasitet til å håndtere konsekvensene av klimaendringer.

For å nå disse ambisiøse målene vil nødvendige finansielle kilder etableres for å muliggjøre sterkere tiltak blant utviklingsland og de mest sårbare, i tråd med deres nasjonale mål.

I generalsekretærens invitasjon takket han statsledere for deres innsats i kampen mot klimaendringer.

«Paris-avtalens vedtakelse markerte toppen av et bemerkelsesverdig år av multilaterale prestasjoner for både menneskene og planeten», sa han. «Den gir et solid grunnlag for en lavutslipps, klimarobust omforming av den globale økonomien. Denne transformasjonen vil bidra til å sikre en framtid som er tryggere, sunnere og mer fremgangsrik for alle».

Minst 55 land, som til sammen står for 55% av globale utslipp av drivhusgasser, trengs for å ratifisere avtalen før den kan bli juridisk gjeldende.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt