UNDP og Telenor skal samarbeide om utviklingsmål i Pakistan med støtte fra Norge

29.apr.2016


UNDP og Telenor Pakistan har signert en intensjonsavtale for å samarbeide om utviklingsmål i Pakistan. Avtalen ble undertegnet under åpningen av et samfunnshus i landsbyen Musa Zai Sharif i Khyber-Pakhtunkhwa-provinsen, som ble etablert under UNDPs prosjekt for ungdom og sosialt samhold. Norge, UNDP og Telenor støtter prosjektet, der Norge er hovedsponsor og bidrar med 24 millioner kroner over tre år. Avtalen legger opp til et langsiktig samarbeid mellom de to partnerne der UNDP og Telenor Pakistan vil benytte sine ressurser og kompetanse til å gjennomføre utviklingsprosjekter. I denne sammenheng vil partnerne samarbeide om «å bygge sosialt samhold gjennom tiltak utformet og rettet mot Pakistans voksende ungdomsbefolkningen, øke motstandsdyktigheten i samfunnet og forebygge menneskeskapte og naturlige katastrofer, koordinere tiltak for å styrke sivilsamfunnsinstitusjoner og forbedre sosial og samfunnsmessig infrastruktur i Pakistan». Michael Foley, administrerende direktør for Telenor Pakistan, uttalte: «Vi er glade for å komme videre i et partnerskap som bringer oss nærmere vårt mål om å styrke det pakistanske samfunnet. Selv om vi fortsatt har en lang vei å gå, gjør vi allerede fremskritt og det andre samfunnshuset står nå klart til å engasjere de unge i Khyber-Pakhtunkhwa i konstruktive aktiviteter».

UNDPs prosjekt for ungdom og sosialt samhold arbeider med å forbedre data og analyse om konflikter og radikalisering, samtidig som det gjør det mulig for konfliktutsatte miljøer å engasjere ungdom. Prosjektet vil gi myndighetene og sivilsamfunn teknisk kompetanse og data fra sine kartleggings- og forskningsintervensjoner. Prosjektet vil også arbeide med lokalsamfunn i utvalgte konfliktutsatte distrikter i Khyber-Pakhtunkhwa for å styrke ungdoms deltakelse og engasjement i beslutningsprosesser og gi en arena for aktiviteter i lokalsamfunnet og tjenester rettet mot ungdom. Aktivitetene vil være rettet mot unge kvinner og menn på lik basis.

Under det avtalte rammeverket, vil Telenor Pakistan gi materialer for hvert steg i utviklingsprosessen og teknisk støtte til prosjektets aktiviteter. Den første fasen - infrastrukturutvikling - innebærer at Telenor Pakistan hjelper til å sette opp IKT-sentre i samfunnshus. I den andre fasen, vil Telenor Pakistan hjelpe til med å etablere et laboratorium for å utvikle ferdigheter innen reparasjon av mobiltelefoner, programvare for leseferdigheter og virtuelle læringsplattformer, sportstjenester og støtte til å starte ungdomslag og sportsligaer. Den tredje og siste fasen av prosjektet vil være utvidelse av tjenester og ressurser, noe som krever blant annet landbruksopplæring og kompetanse innen næringsutvikling og ressurser, og sportsaktiviteter fra Telenor Pakistan. Marc-André Franche, sjef for UNDP i Pakistan, sier at ungdom med utdanning, arbeid og engasjement i sine lokalsamfunn kan spille en sentral rolle i utvikling, fremgang, og etablering av et fredelig, helhetlig samfunn. «Gjennom støtte til en del av landets mest sårbare ungdom har Telenor Pakistan gitt et uvurderlig bidrag for å sørge for at denne fremtiden blir realisert.»

 

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt