Mangler en tredjedel av finansieringen til responsplan for Syria

10.mai.2016

Syriske flyktninger på grensen til Tyrkia. Foto: UNDP.


Ifølge årsrapporten for den regionale planen for flyktninger og motstandskraft (3RP) i Syrias naboland (Egypt, Irak, Jordan, Libanon og Tyrkia) er kun 67 prosent av de nødvendige midlene til responsplanen kommet inn, noe som førte til at en del mål ikke ble nådd.

Sektorene som fikk mest finansiell støtte gjennom FN og ikke-statlige organisasjoner var: utdanning, med 93 prosent dekningsgrad; matsikkerhet, som var 60 prosent finansiert; og beskyttelse, der også 60 prosent av etterspurte midler ble mottatt. Det var derimot lav dekningsgrad på områdene for sysselsetting og sosialt samhold, med kun 21 prosent dekket; og husly, med kun 27 prosent. Helse og næring, grunnleggende behov, og vann og sanitærforhold hadde en dekningsgrad på mellom 45 og 57 prosent.

Giverland har bidratt med til sammen 21,5 milliarder kroner.

Sektorene med lav finansiell dekning hadde også mindre mulighet til å nå ut til alle man ønsket gjennom strategien for 3RP i 2015. Bevilgningene for 2015 har steget med 3,3 milliarder kroner fra 2014, men dekningsgraden ligger på omtrent samme nivå. Å øke bevilgningene til 3RP er avgjørende for å oppnå målene som er satt for å bygge motstandskraft i Syria og nabolandene.

På tross av at dekningsgraden for finansiering lå på 67 prosent av etterspurte midler, ble to essensielle milepæler nådd gjennom det første året av 3RP som vil ha betydning for de neste skrittene i bistandsprogrammet.

For det første ble det holdt et forum for utvikling av motstandskraft - Resilience Development Forum (RDF) – arrangert av UNDP i samarbeid med andre FN-organer i november i fjor, med Jordan som vertskap. Hele 500 aktører deltok i forumet, inkludert høynivårepresentanter fra 3RP-landenes myndigheter (Egypt, Irak, Jordan, Libanon, og Tyrkia), FN-organer, giverland, nasjonale og internasjonale ikke-statlige organisasjoner (NGOs), forskningsinstitusjoner og ledere fra privat sektor for å legge grunnlaget for den nye tilnærmingen til krisen i Syria. RDF skapte bred enighet rundt et sett med anbefalinger som ble samlet i et dokument kalt «the Dead Sea Resilience Agenda (DSRA)”. Agendaen vil bidra til fremtidig krisehåndtering og ha innflytelse på utviklingsressurser og partnerskap for å oppnå en mer robust respons.

For det andre ble 3RP-tilnærmingen reflektert i erklæringen fra London-konferansen for støtte til Syria og regionen. Erklæringen bestod ikke bare av finansielle forpliktelser, «men sørget for at vi får en ny tilnærming til hvordan det internasjonale samfunnet håndterer langvarige kriser" gjennom ekstra fokus på flerårige løfter om støtte, aktiviteter basert på motstandsdyktighet, og nye samarbeidsformer.

3RP er et av de første regionale FN-initiativene som fletter sammen humanitære- og utviklingstilnærminger, og har tillatt UNDP å stå i front for å utvikle en respons til krisen i Syria som kan bli overført til andre langvarig kriser. 

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt