Verdens humanitære toppmøte: Økende kriser krever mer langsiktig bistand

20.mai.2016

Istanbul, 20. mai - Utvikling er en viktig del av løsningen på de ekstreme humanitære krisene verden står overfor i dag, sa FNs utviklingsprogram (UNDP) i forkant av neste ukes humanitære toppmøte i Istanbul.

Toppmøtet, som finner sted i Istanbul 23. – 24. mai, er en av en rekke høynivåmøter som gir en historisk mulighet til å få bukt med globale utfordringer ved å fundamentalt endre måten vi håndterer kriser på.

Bærekraftsmålene oppfordrer det internasjonale samfunnet til å inkludere alle—også de mest marginaliserte gruppene—i utviklingen. Samtidig er humanitære kriser som konflikter og katastrofer mer komplekse og langvarige enn før, slik at sårbare deler av befolkningen må leve under uholdbare og håpløse forhold.

UNDP-sjef Helen Clark sier at å investere i utvikling er avgjørende for å avverge eller redusere effekten av katastrofer, konflikter og andre årsaker til humanitære kriser.

"Vi må alle forsvare de humanitære prinsippene og det viktige arbeidet de humanitære organisasjonene gjør ved å gi livreddende støtte og beskyttelse til sårbare samfunn", sier Helen Clark.
 
"I tillegg til denne livsviktige støtten, må vi også forbedre såkalt ’nødhjelpsbistand’ som kan bidra til at lokalsamfunn blir mer robuste og motstandsdyktige mot kriser. Denne form for støtte vil bidra til å redusere behovet for humanitær hjelp i fremtiden.”

"Som humanitære, utviklings- og fredsbyggende aktører må vi utfylle hveradres roller til beste for de rammede befolkningene, heller enn å jobbe i isolasjon fra, eller i konkurranse med, hverandre, sier hun."

Forebygging av humanitære kriser er svært viktig dersom vi skal nå bærekraftsmålene - en dristig og ambisiøs agenda for å utrydde fattigdom og takle verdens mest presserende utfordringer innen 2030.

UNDP vil presentere følgende konkrete forpliktelser under Verdens humanitære toppmøte:

• UNDP vil ha en sentral rolle i et nytt globalt partnerskap for beredskap som vil bli lansert under toppmøtet. Hensikten med partnerskapet er å hjelpe lokalsamfunn i de mest sårbare landene med å forebygge og redusere konsekvensene av kriser;
• Organisasjonen vil lansere Connecting Business Initiative, et initiativ som vil kombinere ressurser fra privat sektor, nødhjelp og langsiktig bistand for å forebygge kriser, samt forbedre beredskap, respons og rehabilitering.
• Investere for å utvide arbeidet som forbedrer kriseforebygging og beredskap i sårbare situasjoner.
• Arbeide tettere med FN-partnere om informasjonsdeling og analyse av krise-risiko, samt felles planlegging og fleksibel finansiering til å respondere på potensielle kriser.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Trygve Ølfarnes, UNDPs nordiske representasjonskontor, tlf +47 94156028,
trygve.olfarnes@undp.org

UNDP samarbeider med mennesker på alle nivåer i samfunnet for å bidra til å bygge nasjoner som kan motstå kriser, og drive og opprettholde den type vekst som forbedrer livskvaliteten for alle. Organisasjonen er representert i rundt 170 land og territorier, og tilbyr et globalt perspektiv og lokal kunnskap for å styrke menneskers liv og bygge robuste nasjoner. www.undp.org.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt