UNDPs innovasjonsavdelings årsrapport: Bærekraftig utvikling krever investering i innovasjon

07.jun.2016

Ifølge en ny rapport lansert i dag av UNDPs innovasjonsavdeling, kan internasjonale organisasjoner med fordel benytte seg av innovasjon for å bedre håndtere noen av verdens mest utfordrende utviklingsproblemer.

I rapporten 2015 Year in Review: Innovation for 2030, deler innovasjonsavdelingen eksempler på hvordan nye teknologier og tilnærminger kan bidra til å gjøre utvikling mer virkningsfull, med konkrete eksempler fra Burkina Faso, Egypt, Kroatia, Kina, og Maldivene.

"For å bidra til en bærekraftig og rettferdig utvikling må FN-systemet fortsette å investere i innovasjon i sine programmer og arbeidsmetoder. Nye partnerskap må bygges. Vi må stadig forbedre prosessene våre for å bli mer handlekraftige. Vi må være villige til å ta kalkulert risiko" sa UNDP-sjef Helen Clark.

Den nye rapporten viser til hele 62 nye tiltak som har testet eller skalert opp nye måter å utrydde fattigdom, beskytte planeten, forebygge konflikter, håndtere risikoen for klimaendringer og naturkatastrofer og oppnå likestilling. Det store flertallet av disse landene er kriserammede, minst utviklede land, kystløse eller små øystater.

UNDP har etablert 13 «innovasjonslaboratorier» - seks av dem i samarbeid med myndigheter og sju i regi av UNDP i samarbeid med privat sektor eller akademia. Myndighetenes såkalte innovasjonslaboratorier er effektive virkemidler for å inkludere innbyggerne i politikkutforming og i restrukturering av offentlige tjenester. Analyse av uutnyttede data fra satellittbilder, forbruksmønstre innen bruk av elektrisitets og mobiltelefon kan for eksempel forsyne nasjonale partnere i Sudan, Kosovo eller FYR Makedonia med kostnadseffektive nye måter å måle fattigdom, størrelsen på den uformelle økonomien og grad av åpenhet, og minke katastroferisiko. Vi kan forbedre politikkutforming og testing ved å anvende det voksende feltet av adferdsinnsikt, for eksempel rundt skatteetterlevelse i Hviterussland og Moldova.

For å oppfordre til nye ideer, metoder og design fra innbyggerne lanserte UNDP konkurranser med partnere i land som Sudan, Jemen, Malawi, Afghanistan, Pakistan, Myanmar og Nepal, og gir nå støtte til vinnerne slik at de kan videreutvikle sine innovasjoner og finne løsninger på utviklingsproblemer.

UNDPs arbeid med innovasjon skjer i samarbeid med privat sektor og akademia, samt med innovasjonsnettverk, oppstartsbedrifter og sosiale entreprenører. Disse initiativene er utformet for å støtte oppnåelsen av bærekraftsmålene, spesielt mål knyttet til likestilling, økonomisk vekst og fredelige samfunn.

UNDPs innovasjonsmekanisme ble lansert i 2014 med støtte fra danske myndigheter. Den støtter UNDPs kontorer og partnere i å teste nye måter å løse utviklingsproblemer på. Den gir også støtte til eksperimenter og oppskalering, og er med på å omforme organisasjonen for å endre «business as usual».

Hvis du vil vite mer om innovasjonsmekanismen, besøk undp.org/innovation og følg @UNDP_innovation for å delta i samtalen om #inno4dev.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt