Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

22.jun.2016

Statsminister Erna Solberg. Foto: Eivind Oskarson (UNDP).

Tirsdag 21. juni la statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Vidar Helgesen fram konklusjonene i en rapport om Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål.

I sitt innlegg la statsministeren vekt på at alle land nå har blitt utviklingsland, og dermed har noe å strekke seg etter. På nasjonalt nivå skal derfor Norge blant annet jobbe for å avskaffe vold mot kvinner, halvere mengden matavfall, forbedre luftkvaliteten i byene og styrke satsingen på mental helse. Norge scorer høyt på en rekke internasjonale indekser, men har fortsatt en vei å gå på enkelte områder.

Børge BrendeUtenriksminister Børge Brende. Foto: Eivind Oskarson (UNDP).

Utenriksminister Børge Brede beskrev bærekraftsmålene som «verdens største dugnad for å utrydde fattigdom». Norge vil derfor fortsette sin bistandssatsing, med økt fokus på utdanning, spesielt for jenter, likestilling og global helse.          

Oppfølgingen av Paris-avtalen står sentralt når det gjelder å nå bærekraftsmål 13, som omhandler bekjempelse av klimaendringene. Norge har som målesetting å være klimanøytrale innen 2030, og klima- og miljøminister Vidar Helgesen varslet blant videre støtte til fornybare energiprosjekter i Afrika og Asia. Helgesen kunne også fortelle om en økt satsing på beskyttelse av havområder og marine ressurser.

I juli vil statsministeren delta på FNs høynivåforum for bærekraftig utvikling (HLPF) i New York. Her vil hun vil legge fram Norges strategi for implementeringen av 2030-agendaen og bærekraftsmålene. Sammen med Sverige er Norge er et av de første landene som er klare med strategi for dette.  

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt