Kjønnsforskjeller i Afrika sør for Sahara koster over 778 milliarder i året.

14.sep.2016

Nairobi, Kenya, 28. august 2016 – Kjønnsforskjellene i Afrika sør for Sahara koster regionen i snitt 778 milliarder kroner i året. I 2014 toppet beløpet seg på 860 milliarder, det vil si seks prosent av regionens BNP. Dette truer kontinentets framstøt for menneskelig utvikling og økonomisk vekst, ifølge en rapport om menneskelig utvikling i Afrika med tittelen Advancing Gender Equality and Women’s Empowerment in Africa [add link] lansert i dag av FNs utviklingsprogram (UNDP). 

-Om kjønnsforskjellene utjevnes på arbeidsmarkedet i utdannelse, helse og andre områder, kan utryddelse av fattigdom og sult oppnås, sa UNDP-leder Helen Clark på lanseringen i dag.

-Likestilling og kvinners selvstendighet, i tillegg til å være en menneskerett, er økonomisk gunstig og et premiss for utvikling, la Clark til.

UNDP-rapporten analyserer de politiske, økonomiske og sosiale drivkreftene som hindrer afrikanske kvinners framskritt. Rapporten foreslår retningslinjer samt kontrete tiltak for å utlikne forskjellene mellom kjønnene. Dette innebærer blant annet å takle motsigelser mellom lovbestemmelser og juridisk praksis, som i sin tur vil bryte ned skadelige sosiale normer og avskaffe diskriminerende institusjonelle rammevilkår. Dette vil i sin tur bidra til å sikre kvinners økonomiske, sosiale og politiske deltakelse. 

Rapporten i sin helhet kan du lese her.

 

 

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes

Deputy Director

trygve.olfarnes@undp.org

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt