Sammen gjør vi en forskjell - UNDPs årsrapport

26.sep.2016

Foto: UNDP

UNDP har bidratt til forbedring av levevilkårene til 18,6 millioner mennesker. Det tilsvarer nesten fire ganger den norske befolkning! Dette er ifølge UNDPs nylig publiserte årsrapport for 2015/2016, som fokuserer på organisasjonsutvikling og oppnådde resultater innen det siste året.

I rapporten, UNDP I FOKUS 2015/2016 kan du lese om UNDPs samlede resultater og noen utvalgte UNDP prosjekter fra de regionene vi er etablert i; Afrika, Asia, Midtøsten, Øst-Europa og Sør-Amerika.

Rapporten gir også en oversikt over hvilke ressurser UNDP har samt en liste over toppdonor land hvorpå Norge har 2. plass etter Storbritannia. Rapporten fremhever også at UNDP er kåret til verdens mest åpne og transparente utviklingsorganisasjon i verden for andre år på rad.

Her er noen av høydepunktene fra UNDP I FOKUS 2015/2016:

  • Bidratt til forbedring av18,6 millioner menneskers levevilkår
  • Bidratt til å skape 1,35 millioner nye arbeidsplasser (42% kvinner)
  • Sikret registrering av 68 millioner velgere i 37 land
  • Gitt 2,1 millioner mennesker tilgang til juridisk bistand i 33 land (inkludert 51% kvinner)
  • Oppnådd 2,5 millioner mennesker forbedrede tilgang til energi i 45 land
  • Informert nasjonale myndigheter med utarbeidelsen av 1035 katastrofe beredskapsplaner i 51 land
  • Sikret gjennomføring av tiltak for å redusere CO2 og klimaendringer i 76 land

UNDP gjør derfor en reell forskjell for millioner av mennesker hver dag over hele verden, og er en viktig partner for regjeringer og andre nasjonale aktører innen utvikling i 170 land. Selvfølgelig kan vi ikke klare dette uten våre givere og internasjonale partnere inkludert Norge, som i 2015 var på henholdsvis 2. plass i kjernebidrag og 5. plass for samlet kjerne og øremerkede bidrag.

Les hele rapporten her.

 

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes

Decputy Director

trygve.olfarnes@undp.org

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt