UNDP bygger motstandskraft

18.jan.2017

Mer enn 65 millioner mennesker har nå blitt tvunget til å flykte fra vold og konflikt. Aldri før i historien har så mange flyktninger og migranter? forlatt sine hjem. Et stort flertall - 40,8 millioner mennesker, hvorav om lag 17 millioner er barn, er internt fordrevne i sine egne land. Flyktninger forlater sine hjemland på leting etter et bedre liv. De flykter fra fattigdom, naturkatastrofer, klimaendringer, dårlige styresett, undertrykkelse og langvarig ekskludering. Mange flere vil flykte når konsekvensene av miljøødeleggelser og klimaendringer ødelegger muligheter i sine hjemområder. For å hindre en enda større krise, må verden forene seg og finne varige avtaler for å løse de underliggende årsakene til at folk flykter og støtte lokalsamfunn som mottar et stort antall flyktninger og migranter. Tiltak som hindrer konflikter og forbereder lokalsamfunn på ulike typer katastrofer kan redde mange liv og redusere risikoen for store flyktningstrømmer. Likevel er disse initiativene betydelig underfinansiert.

I over 170 land arbeider UNDP med å støtte lokalsamfunn i å bekjempe og forebygge de underliggende årsakene som driver folk på flukt. Det handler om å bygge stabile samfunn og jobbe for å skape økonomiske muligheter på steder hvor befolkningen ikke er ellers ser muligheter til å forsørge seg selv eller sin familie i fremtiden. Les videre og finn ut hvordan vi arbeide aktivt i noen av de landene som mange flyktninger kommer fra:

Syria

I tillegg til de forferdelige humanitære konsekvensene for den syriske befolkningen har den seks år lange konflikten i landet også hatt en katastrofal effekt på økonomien. De interne handelsmarkedene har kollapset med stigende inflasjon. Mangel på penger og arbeidsplasser er en stor utfordring for de fleste av de 6,5 millioner internt fordrevne i Syria - ca 45% av den totale befolkningen - så vel som for mange lokalsamfunn i landet.

På slutten av 2015 levde hele 82,5% av Syrias befolkning i fattigdom og mer enn halvparten av landets yrkesaktive var uten jobb. Mange av dem som har flyktet har brukt opp sparepengene sine og er nå tvunget til å overleve ved hjelp av metoder som til slutt kan føre til ytterligere skade, for eksempel salg av eiendeler eller redusert mengde mat i hvert måltid. De siste målingene viser at siden starten av konflikten, har Syria gjort et tilbakeskritt som tilsvarer 35 år med menneskelig utvikling.

Mellom 2014 og 2016, ble 4,5 millioner syrere i alle deler av landet nådd av et UNDP program. Ved å inkludere målrettede utvinningsprosjekter og arbeide for å gjenoppbygge livsgrunnlag, har UNDP jobbet med over 150 lokale frivillige og religiøse aktører. UNDP hjelper berørte lokalsamfunn med å gjenoppbygge infrastruktur og andre grunnleggende tjenester. I 2015 skapte UNDP såkalt akutt sysselsetting for 44.000. Både internt fordrevne og vertssamfunnene fikk i prosessen fjernet avfall og rusk, samt reparert blant annet vannledninger i Aleppo. Ved å tilby oppstartstilskudd, yrkesopplæring, jobbplasseringer, utvikling av verdikjeder og gjenoppbygging av lokale markeder bidro vi i løpet av samme år, til revitalisering av mer enn 1500 lokale bedrifter.

Afghanistan

Afghanistan er hjem for mer enn 1,3 millioner flyktninger[TO1]  og internt fordrevne, mens 2,7 millioner mennesker flyktet fra landet bare i 2015 - et tall som bare er høyere i Syria. I løpet av de siste elleve årene har UNDP satt i gang nærmere 4000 prosjekter for å bidra til en bærekraftig utvikling i Afghanistan, prosjekter som har nådd ca 25 millioner av landets innbyggere.

En av UNDPs 600 transportprosjekter for å fremme økonomisk vekst i landlige Afghanistan var å bygge en enkel gangbro.  Denne har bidratt til at flere gutter og jenter begynner i grunnskolen. Ved å sørge for at barn i rurale områder kan unngå å ferdes på hovedveien, har prosjektet økt sikkerhet for barn på vei til og fra skolen.

Den demokratiske republikken Kongo

Rundt en halv million flyktninger har forlatt vold og konflikt i Den demokratiske republikken Kongo (DRC) og 1,7 millioner har forblitt i landet som internt fordrevne. UNDP har som mål å fremme bærekraftig utvikling i landet, slik at det ikke lenger er nødvendig å forlate det. Vi gjør dette ved å bygge sterke institusjoner, fremme likestilling og  skape økonomiske muligheter i vanskeligstilte samfunn der folk ellers sliter med å skape en fremtid for seg og sine barn.

Foto: Aude Rossignol/UNDP

Alice og Mado (bildet), som flyktet fra volden i hjembygda sammen med sine fem barn, har nå lært å bygge og selge ovner. Mer enn 750 kvinner i den belastede nordøstlige Ituri-regionen har startet samvirke og små bedrifter med hjelp av UNDP-programmet «Fred er veien for framskritt", som har som mål å stabilisere og utvikle regionen.

For mer informasjon:

Trygve Ølfarnes

Deputy Director

trygve.olfarnes@undp.org

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt