FN og partnerorganisasjoner øker engasjementet for syrere og naboland rammet av Syria-konflikten

24.jan.2017

Helsinki 24. januar - FN og sivilt samfunn søkte i dag om 38,7 milliarder i nye midler for å fortsette det viktige arbeidet for å møte syriske flyktningers og vertssamfunnenes økende behov.

FN og mer enn 240 partnerorganisasjoner har nå formelt lansert Regional Refugee og Resilience Plan (3RP) for 2017 og 2018. Planen tar sikte på å hjelpe mer enn 4,7 millioner syriske flyktninger og 4,4 millioner innbyggere i vertssamfunn i Tyrkia, Libanon, Jordan, Irak og Egypt .

Midlene som søkes for 3RP kommer i tillegg til 28,4 milliarder som FN anslår vil være nødvendig for å møte de humanitære behovene til 13,5 millioner mennesker innenfor Syrias grenser bare i løpet av dette året.

Finland er vertskap for konferansen med tittelen Helsinki Conference on Supporting Syrians and the Region. Sentrale humanitære prioriteringer står i fokus: å redde liv, skape beskyttelse, og styrke folks motstandsdyktighet.

-Nyhetene fra Syria har vært hjerteskjærende. Vi har sett en voldsom økning i humanitære behov og er klar over den enorme byrden som bæres av nabolandene. Ved å holde dette viktige arrangementet, ønsker Finland å fremheve det betydningsfulle arbeidet som gjøres av FN og Syrias naboer, sier Kai Mykkänen, Finlands minister for utenrikshandel og utvikling. -Det er vår felles plikt å støtte dette arbeidet så godt vi kan.

De aller fleste syriske flyktninger faller under fattigdomsgrensen, og sliter med å ha råd til nødvendigheter som mat, husleie og helsetjenester. Sytti prosent av de trengende er kvinner og barn. Halvparten av flyktningbarna er ute av skolen. Og nå med den kalde vinteren, er de humanitære behovene livsviktige å imøtekomme.

-Syriske flyktninger og vertssamfunn trenger vår støtte nå mer enn noensinne, sier Filippo Grandi, FNs høykommissær for flyktninger. -Det internasjonale samfunnet må sende et klart budskap om at vi står sammen med dem og etterkommer det umiddelbare behovet for støtte. UNHCR og partnere er klare til å møte behovene og sårbarheten til de syriske flyktningene og lokalsamfunnene som huser dem, men behøver den fleksible finansieringen som skal til for å gjøre det.

Naboland fortsetter å kjempe for å møte utfordringene som de politiske, økonomiske og sosiale konsekvensene av Syria-konflikten representerer.

-Nå som millioner har flyktet fra Syria, har vi sett ekstraordinær gavmildhet og solidaritet fra de omkringliggende vertsland og lokalsamfunn - og de må ikke overlates til å takle dette alene, sier UNDP-sjef Helen Clark. -FN-organisasjoner og sivilt samfunn er forpliktet til å hjelpe myndigheter og vertssamfunn med å bygge motstandsdyktighet overfor krisen. Vi har gjort viktige fremskritt, men vi trenger mer støtte.

Innenfor Syrias grenser, har millioner behov for humanitær hjelp, inkludert 4,6 millioner mennesker i områder som er beleiret og vanskelige å nå. Over halvparten av befolkningen har blitt tvunget til å forlate sine hjem, og mange har blitt fordrevet flere ganger. Sivilbefolkningen bærer fortsatt hovedbyrden av den seks år lange konflikten.

-Syrernes lidelser -de fleste av dem bor fortsatt innenfor landets grenser–fortsetter ustanselig. Det er avgjørende at vi trapper opp vår felles innsats for å møte de umiddlebare behovene for humanitær hjelp og beskyttelse til 13,5 millioner syriske menn, kvinner og barn, sa undergeneralsekretær og FNs nødhjelpskoordinator, Stephen O’Brien.

Både FN og sivilt samfunn uttrykte bekymring for den økende forskjellen mellom behov og midler. På tross av sjenerøse bidrag fra giverland, inkludert faste årlige bidrag for 2017, samt utbetaling av 90 prosent av de lovte midlene for 2016, er det fortsatt mangel på finansiering for å møte behovene skapt av det som er dagens verste humanitære krise i global målestokk. 

For mer informasjon:

Trygve Ølfarnes

Deputy Director

trygve.olfarnes@undp.org

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt