UNDP-leder Helen Clarks appell på kvinnedagen, 8. mars 2017

08.mar.2017

I år er den internasjonale kvinnedagen viet til å utjevne kjønnsforskjellene i arbeidslivet: ”Women in the Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030”. Globalisering og teknologi driver denne utviklingen. Det viktig at kvinner kan lykkes på det nye, globale arbeidsmarkedet.

 

Vi lever i en verden hvor ulikheter i inntekt er et vedvarende fenomen. I gjennomsnitt tjener kvinner 24 prosent mindre enn hva menn gjør. Det er bare halvparten så sannsynlig at kvinner har heltidslønnet arbeid, sammenliknet med menn. Kvinner er overrepresentert i ustabilt og uformelt arbeid, ofte uten noen form for sosial beskyttelse. I tillegg er kvinner underrepresentert i bedrifts- og ledelsessektorene, og holder kun 22 prosent av seniorposisjoner og lederstillinger i virksomheter.

 

Kvinner utfører en uforholdsmessig stor del av ubetalt arbeid, noe som legger en ekstra byrde på kvinner i arbeidslivet. Det anslås at kvinner gjør tre ganger så mye ubetalt arbeid som menn gjør – fra omsorg for barn, syke og eldre, til jordbruksarbeid og matlaging.

 

I samfunn som ikke har tilgang til grunnleggende offentlige tjenester, vil investeringer i vanntilgang og bærekraftig energi spare kvinner den tiden de bruker på å hente vann og brennstoff. Å endre kjønnsbaserte stereotyper slik at både menn og kvinner bidrar i omsorgsarbeid er også en viktig del av å oppnå likestilling.

 

Tilgang på ny teknologi er viktig for kvinner i alle samfunn. Dette betyr tilgang til informasjon og tjenester – inkludert banktjenester. Jenter bør oppfordres til å studere naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk – studieretninger som kan åpne mange dører. I tillegg bør bedrifter aktivt promotere kvinnelig deltakelse og fremgang i teknologisektoren.

 

Blant de 173 økonomiene dekket av Verdensbankens rapport om kvinner, økonomisk virksomhet og lovgiving fra 2016, har 155 land minst én kvinnediskriminerende lov. Det er fortsatt mange land hvor kvinner ikke har rett til skilsmisse, å arve eiendom, å eie eller leie ut land, eller tilgang på kreditt. Dette er en stor begrensing for styrking av kvinners økonomiske muligheter.

 

Det er på tide å rive ned hindrene for likestilling på arbeidsmarkedet og på alle andre felt. 2030 agendaen for bærekraftig utvikling oppfordrer om å ikke etterlate noen. Dette betyr at ingen kvinner skal etterlates noe sted.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt