Lansering av UNDPs Human Development Report

15.mar.2017

Hvem: Nestleder i UNDP, Tegegnework Gettu, statssekretær i Utenriksdepartementet, Laila Bokhari og generalsekretær i Care Norge, Gry Larsen.

Hva: Lansering av UNDPs Human Development Report 2016, ’Human Development for Everyone’

Når: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 15.00-16.00

Hvor: Norad, Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Påmelding: Påmelding via Norads nettsider innen 20. mars.

 

UNDPs  Human Development Report for 2016 lanseres globalt den 21. mars. HDR 2016 har tittelHuman Development for Everyone, og er knyttet direkte til visjonen i bærekraftsagendaen om leaving no one behind. I Oslo finner lanseringen sted i Norads lokaler. Nestleder i UNDP, Tegegnework Gettu, statssekretær i utenriksdepartementet, Laila Bokhari og generalsekretær i Care Norge, Gry Larsen vil presentere og kommentere rapporten. Eva Bratholm, kommunikasjonssjef i Norad, leder arrangementet.

 

Verden har sett betydelige framskritt i global utvikling de siste tiårene, men millioner av mennesker tar ikke del i fremgangen. Rapporten analyserer hvem som ikke har nytt godt av de siste tiårenes positive utvikling, ser på hvilke årsaker som gjør at enkelte samfunnsgrupper faller utenfor og presenterer virkemidler for inkluderende utvikling. Rapporten har klar referanse til Agenda 2030, og viser til at tilnærmingen til menneskelig utvikling og bærekraftsmålene kan være gjensidig forsterkende. Rapporten belyser også utviklingsbarrierer og viser at det i alle samfunn finnes grupper som er mer utsatte enn andre.

 

Rapporten tar også for seg hva ulike samfunn bør gjøre for å fremme menneskelig utvikling for alle. Den gir anbefalinger på nasjonalt nivå, og viser samtidig at det internasjonale utviklingslandskapet kan gjøres mer effektivt og inkluderende, slik at Agenda 2030 og bærekraftsmålene kan nås for alle.

 

Dette arrangementet vil bli holdt på engelsk. 

 

Meld deg på lanseringen her innen 20. mars.

 

Følg oss i sosiale medier: #HDR2016

 

***

OM RAPPORTEN: Menneskelig utvikling handler ikke bare om økonomisk fremgang, men også om å øke folks livskvalitet. Mennesker og deres valgmuligheter settes i sentrum. UNDPs Human Development Report tar utgangspunkt i denne tenkemåten for å analysere noen av de største utfordringene som menneskeheten står overfor for å kunne oppnå varige fremskritt.

 

Pressekontakt:

Trygve Ølfarnes, trygve.olfarnes@undp.org

+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt