UNDPs styremedlemmer ønsker Achim Steiner velkommen som ny UNDP-leder

20.apr.2017

UNDP-administrator Achim Steiner. Foto: David Fisher/Oxford Martin School

New York -  Presidenten av FNs utviklingsprograms styre, Ib Petersen, ønsket i går Achim Steiner velkommen som organisasjonens nye leder. 

 

Steiners nominasjon som UNDPs nye leder ble lagt frem av generalsekretær António Guterres til FNs generalforsamling, som i går bekreftet hans posisjon som UNDPs administrator for en periode på fire år.

 

UNDP støtter land verden rundt for å bekjempe ekstrem fattigdom, styrke godt styresett, samt kriserespons og forebyggingsarbeide. 

 

Petersen, som i tillegg til å være UNDP-styrets president også er Danmarks FN ambassadør, sa at Achim Steiner er rik på den erfaring og ekspertise som denne viktige rollen krever. 

 

-Jeg er sikker på at han vil ha en varig og positiv innvirkning på UNDPs utviklingsarbeide verden rundt, sa Petersen.

 

-Jeg føler meg beæret av generalsekretærens beslutning om å utnevne meg som ny UNDP-leder, og er takknemlig for den tillitten medlemslandene har utrykt i generalforsamlingen i dag. Jeg ser fram til å arbeide med UNDP-personale og alle medlemsland for å fortsette kampen for å bekjempe fattigdom, beskytte planeten vår og fremme fred og rettferdighet i verden, sa Steiner.

 

Han har vært anerkjent for sitt globale lederskap innen bærekraftig utvikling, internasjonalt samarbeid og globalt diplomati i nesten 30 år. Steiner er en forkjemper for bærekraftsmålene, og behovet for et nyskapende globalt samarbeid for å nå den ambisiøse 2030-agendaen. 

 

Steiner har tidligere innehatt en rekke roller i FN-systemet, frivillige organisasjoner og rådgivende organer for å forme offentlig og internasjonal politikk, blant annet som FNs under-generalsekretær og direktør for FNs miljøprogram (UNEP); generaldirektør for FN-kontoret i Nairobi; og generaldirektør ved Verdens naturvernunion. Steiner er for øyeblikket direktør ved Oxford Martin School ved Oxford universitet og Professorial Fellow ved Balliol College, Oxford.

 

Steiner overtar etter Helen Clark, som var UNDPs administrator i to sammenhengende fireårs-perioder.

 

Les Achim Steiners biografi her.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt