En hyllest til Helen Clark – går av som UNDP-leder etter åtte år

27.apr.2017

Foto: UNDP Costa Rica

 

UNDP-styrets president, Danmarks FN-ambassadør Ib Petersen, fremførte dette innlegget i anledning Helen Clarks avgang som UNDP-leder i april:

I dag er Helen Clarks tid som leder av FNs utviklingsprogram over. Hun har stått i spissen for betydelig utvikling og institusjonelle reformer og har vært en synlig talskvinne siden hun tok posisjonen som UNDP-administrator og leder av FNs utvilkingsgruppe i 2009. 

Gjennom hennes to perioder i UNDP, har Helen viet sin tid til å gjøre organisasjonen transparent og ansvarlig. Den selvstendige organisasjonen Publish What You Fund har rangert UNDP som verdens mest transparente bistandsorganisasjonen de siste to årene.

Helen Clark har jobbet for å gjøre UNDP til en mer moderne organisasjon som er i stand til å møte nye utfordringer i en verden i endring. UNDP er i dag en mer fokusert og mer effektiv organisasjon.

I åtte år har Helen Clark fokusert sitt arbeid og sin beslutningspåvirkning på behovene til de fattige og marginaliserte i verden: gjennom promotering av kvinners rettigheter; LHBTI-personer; flyktninger og migranter; mennesker som lever med HIV/AIDS; samt fokus på felt som miljøvern, klima, krise-reduksjon og demokratisk styresett. 

I løpet av hennes tid som leder, har andelen kvinner i UNDP nådd 50 prosent, inkludert på leder-nivå i organisasjonen. 

Som talskvinne har Helen Clark brukt samtlige sosiale medie-plattformer for å kommunisere direkte med mennesker verden over om viktige globale problemstillinger. Hun har konsekvent blitt rangert som den fremste talskvinnen i FN for sin kontinuerlige dialog med et bredt publikum.  

På vegne av UNDP-styret, takker jeg Helen Clark for hennes fremragende bidrag til FN og til utviklingsarbeide.

Les Petersens uttalelse på engelsk her.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt