African Economic Outlook 2017: Slipp entreprenørene til for å få fart på Afrikas økonomiske omskaping

24.mai.2017

Oslo, 24.5.2017– Afrikanske stater må i større grad integrere entreprenørskap i sine strategier for å øke graden av industrialisering ifølge African Economic Outlook (AEO) 2017. Rapporten ble publisert denne uken på Den afrikanske utviklingsbankens 52. årsmøte i Ahmedabad i India. 

Afrikas økonomiske vekst sank fra 3,4 prosent i 2015 til 2,2 prosent i 2016 på grunn av lave råvarepriser, lav global vekst og uheldige klimaforhold – noe som påvirket jordbruksproduksjonen i flere områder. Den økonomiske veksten er forventet å stige igjen til 3,4 prosent i år og 4,3 prosent i 2018, under forutsetning av at råvareprisene øker, verdensøkonomien styrkes, og makroøkonomiske reformer sikres i hvert enkelt afrikansk land. 

Det finnes tegn på lovende utvikling over hele kontinentet. En stadig større andel av Afrikas vekst er basert på lokale ressurser. Samtidig opplever flere afrikanske regioner fremgang i menneskelig utvikling: 18 land oppnådde middels til høyt nivå av menneskelig utvikling i 2015. I tillegg øker utenlandske investeringer som følge av kontinentets voksende markeder og raske urbanisering. Disse investeringene utgjorde 56,5 milliarder dollar i 2016, og er beregnet til å nå 57 milliarder dollar i år. 

Men fremgangen er ulikt fordelt og afrikanske stater må derfor skape flere jobber. På tross av et tiår med fremgang lever fortsatt over halvparten av befolkningen i 46 afrikanske land i fattigdom. Krav til bedre arbeidsmuligheter er den største grunnen til offentlige protester, og er direkte årsak til en tredjedel av alle offentlige demonstrasjoner de siste tre årene. Ettersom arbeidsstyrken er forventet å øke med 910 millioner personer mellom 2010 og 2050, vil sysselsetting forbli en viktig utfordring for afrikanske politikere.

For å dra fordel av den høye befolkningsveksten, må Afrika gjennomføre en vellykket industriell revolusjon. Hele 26 afrikanske land har fått en industrialiseringsstrategi på plass, men de fleste av disse strategiene prioriterer store selskaper på bekostning av entreprenører i sektorer med potensiale for høy vekst og jobbskaping - inkludert ny-oppstartede, små og mellomstore firmaer, som står for hovedandelen av jobber på kontinentet.

Disse strategiene bør støtte sektorer hvor afrikanske økonomier har en komparativ fordel, som jordbruksrelatert industri, handelstjenester og fornybar energi. Det trengs også nye tilnærminger for å unngå avhengighet av miljøfiendtlige virksomheter. 

Ifølge rapporten har Afrika stort potensiale for entreprenørskap. I 18 afrikanske land med tilgjengelig statistikk etablerer 11 prosent av den yrkesaktive befolkningen sine egne firmaer. Dette nivået er høyere enn både i Latinamerika (8 prosent) og Asia (5 prosent). Derimot er det få av dem som investerer i sektorer med høyt vekstpotensiale, skaper økt sysselsetting eller introduserer nyskapning. For å snu denne dynamikken til en kraft for industrialiseringen, bør afrikanske myndigheter bidra til forbedring av kompetansenivå, styrke effektiviteten av business-sentre – som for eksempel tilrettelagte industriområder og spesielle økonomiske soner – og øke tilgangen til finansiering, med rimeligere kreditt og mer innovative tiltak for små, nystartede firmaer.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt