Global Parliamentary Report understreker betydningen av parlamentarisk tilsyn

12.okt.2017

Den nylig lanserte ”Global Parliamentary Report” er nummer to i rekken. Basert på bidrag fra over 350 parlamentarikere fra 120 land, fokuserer rapporten på parlamentets avgjørende rolle i å føre tilsyn med regjeringen og holde regjeringen ansvarlig for sine beslutninger.

”Parlamentarisk tilsyn er virkelig søylen i et rettferdig samfunn”, sa den nederlandske parlamentarikeren Nico Schrivjer.

UNDPs administrator Achim Steiner understreket tilsyn med regjeringen som en sentral funksjon i parlamentet, og sa at det er avgjørende å bygge effektive, ansvarlige og inkluderende institusjoner som forutsett i bærekraftsmål 16 om fred og rettferdighet.

Tilsynsaktiviteter inkluderer høringer, spørringer, partnerskap og samtaler med innbyggere. Rapporten definerer kapasitets- og ressursproblemer, det politiske miljøet og begrenset regjeringsengasjement som utfordringer til parlamentarisk tilsyn.

Rapporten gir anbefalinger for styrket tilsyn som både parlamenter, politiske partier og sivilt samfunn bør gjennomføre. Parlamenters evne til å oppnå Agenda 2030 er i stor grad avhengig av effektivt parlamentarisk tilsyn. Derfor støtter UNDP rundt 70 land for å styrke deres parlamenters evne til å holde regjeringer ansvarlig på en effektiv måte.

Rapporten er en felles publikasjon av UNDP og Inter-Parliamentary Union (IPU).

Last ned hele rapporten her.

Se video om rapporten her

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt