Ny rapport måler Afrikas framskritt mot bærekraftsmålene

18.okt.2017

Antall mennesker med tilgang på 3G-mobilnett har økt fra 25 til 65% i Afrika fra 2010-2015. Det utgjør en enorm mulighet for jobbskaping, og dermed for å styrke sosial og finansiell inkludering. (Foto: UNDP Rwanda/Julie Pudlowski)

Oslo 18. oktober - Afrikas rapport om bærekraftig utvikling 2017: måling av fremdrift av Agenda 2064 og bærekraftsmålene lanseres onsdag 18. oktober.

Rapporten er den første som måler Afrikas fremgang i implementeringen av Agenda 2030 og Agenda 2063 samtidig. På samme måte som Agenda 2030 er verdens globale strategi for bærekraftig utvikling, er Agenda 2063 det afrikanske kontinentets primære rammeverk. Den bygger på afrikanernes egen idé om det "Afrika de vil ha" og legger grunnlaget for Afrikas sosioøkonomiske utvikling de neste 50 årene.

Rapporten identifiserer både muligheter og utfordringer relatert til implementeringen av agendaene og anbefaler tiltak for å fremskynde progresjonen. Et av studiens viktigste bidrag er at den etablerer en grunnlinje for fremtidig måling av utviklingsframskritt. Rapportens omfang og analytiske dybde er noe begrenset av mangel på data, særlig når det gjelder indikatorer knyttet til demokrati og styresett, menneskerettigheter og rettsikkerhet.

Om lag seks av ti indikatorer for bærekraftsmålene kan ikke måles i Afrika grunnet mangel på data. Å styrke statiske systemer på kontinentet er avgjørende for en vellykket gjennomføring av bærekraftsmålene og Agenda 2063, fordi det understreker såkalt bevisbasert politikk. Inndeling av data etter alder, kjønn, inntekt og geografisk plassering er nødvendig for å kunne gi mer målrettet støtte til grupper som står i fare for å bli etterlatt i utviklingsprosessen. 

Rapporten viser at fremdriften av fattigdomsreduksjonen i Afrika er langsom, til tross for økt økonomisk vekst. Ekstrem fattigdom har kun gått ned 15% på 23 år, og kvinner og ungdom er særlig utsatt. Blant de som arbeider, bidrar mangel på anstendige jobber og dårlige sosiale velferdsordninger til økt fattigdom. Rundt 60% av jobber i Afrika regnes som sårbare. Mindre enn én prosent av arbeidsløse mottar trygd, og kun 19% av afrikanere (utenom Nord-Afrika) dekkes av velferdsordninger.

På samme tid utgjør den dramatiske økningen i tilgang på mobilnettverk en enorm mulighet for jobbskaping, og dermed for å styrke sosial og finansiell inkludering i Afrika. Fra 2010 til 2015 økte andelen mennesker dekket av 3G-mobilnett fra 25 til hele 65%. Ulike tiltak har gjort det mulig for også de marginaliserte uten banktilgang å få tilgang til finansielle tjenester, inkludert mobilkontoer. Denne trenden vil kunne stimulere entreprenørskap blant sårbare grupper og fremme inkluderende og bærekraftig vekst.

En vellykket implementering av bærekraftsmålene og Agenda 2063 krever en integrert tilnærming innen alle offentlige sektorer som samarbeider med privat sektor og sivilt samfunn.

Rapporten er et samarbeid mellom FNs utviklingsprogram (UNDP), Kommisjonen for den afrikanske union (AUC), FNs økonomiske kommisjon for Afrika (ECA) og Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB).

Last ned rapporten her.

africa Developemnt Report 2017

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt