FN-dagen: Hvordan jobber næringslivet for å oppnå bærekraftsmålene?

25.okt.2017

Endre Stiansen fra UNDP Oslo Governance Centre ønsket velkommen til arrangementet. (Foto: Eivind Oskarson)

Oslo, 24. oktober - På FN-dagen inviterte de norske FN-organisasjonene til felles feiring og debatt på Litteraturhuset. Årets tema var hvordan næringslivet kan bidra til å oppnå bærekraftsmålene.

Bærekraftsmålene er den mest ambisiøse planen verden noen gang har satt seg. UNDP er en viktig pådriver for fremskritt innen Agenda 2030, men skal man oppnå målene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og sikre en bærekraftig jordklode, kreves en felles innsats fra alle aktører i samfunnet – og særlig næringslivet.

Blant de 200 deltakende på arrangementet var representanter fra privat sektor, myndigheter og sivilt samfunn. I panelet satt Tone Skogen, statssekretær i Utenriksdepartementet; Bjørn K. Haugland, konserndirektør for bærekraftig utvikling i DNV GL; Terje Morten Tollefsen, EVP Corporate Strategy & Business Development i Yara; Hege Schøyen Dillner, konserndirektør i Veidekke; og Inger Solberg, direktør for bærekraft i Innovasjon Norge.

“Privat sektor er driveren for utvikling,” kommenterte statssekretær Skogen i sitt innlegg. Sektoren kan bidra med kunnskap, innovasjon, ressurser og evne til å nå ut. I debatten informerte paneldeltakerne om deres respektive organisasjoners tiltak for bærekraftig utvikling. Inger Solberg fra Innovasjon Norge forklarte hvordan de hjelper bedrifter å forstå markeder og at bærekraftsmålene alltid er en viktig del av dialogen. Flere paneldeltakere kommenterte hvordan de som aktører i økende grad må besvare krav fra kunder om å drive ansvarlig, men påpekte også at konsumentene selv har et ansvar. Videre understreket representantene fra næringslivet at de ønsker klare krav og rammeverk fra myndighetene som gjør at bedriftene stiller på lik linje i markedet med tanke på etterlevelse av bærekraftsmålene.

UNDPs egen rolle i samarbeidet med privat sektor er primært som tilrettelegger og katalysator, i tillegg til å identifisere investeringsmuligheter for kapital i tråd med bærekraftsmålene. UNDP jobber for å etablere sosial, økonomisk og samfunnsmessig infrastruktur som muliggjør satsing fra næringslivet, blant annet gjennom program som fremmer demokrati og styresett, anti-korrupsjon eller informasjon- og datatilgang.

I tillegg har UNDP lansert et prosjekt kalt SDG Accelerator. Formålet er å akselerere mellomstore- og industribedrifters vekst og forretningsmuligheter med utgangspunkt i bærekraftsmålene. Prosjektet understreker et behov for å tenke nytt om forretningsutvikling og innovasjon, og å internalisere denne tankegangen i bedriften, og på den måten få alle medarbeiderne med på en felles innsats.

“Bærekraftsmålene er en vinn-vinn-situasjon for alle,” understreket Endre Stiansen fra UNDP Oslo Governance Centre. Han fremhevet de betydelige mulighetene Agenda 2030 representerer for næringslivet, blant annet ved å åpne nye markeder og tiltrekke nye, private investeringer. “Med sine omfattende nettverk ’på bakken’, tilpasningsdyktighet og innovasjonskraft, er næringslivet i en god posisjon til å utarbeide nye løsninger for å nå bærekraftsmålene”.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt