En ny plan for en ny epoke: FNs utviklingsprogram staker ut kursen for utvikling i det 21. århundre

29.nov.2017

Administrator Achim Steiner under UNDPs styremøte, der den nye strategiske planen ble endelig godkjent. (Foto: UNDP/Freya Morales)

UNDP, FNs utviklingsprogram, lanserte denne uken en ny og ambisiøs strategisk plan for utvikling i det 21. århundre.

– Dette er en ny plan for en ny epoke, sa Achim Steiner, administrator for UNDP på UNDPs styremøte i New York.

– De dramatiske endringene vi ser i verden har skjedd i en slik skala og tempo at våre institusjoner sliter med å holde følge. Det kreves mer av oss.

UNDPs styreleder og Danmarks FN-ambassadør, Ib Petersen, sa: – UNDPs nye strategiske plan representerer en ny retning for å støtte gjennomføringen av Agenda 2030.

– Verdens nasjoner har forpliktet seg til å oppnå Agenda 2030, og FN-systemet har fått i oppgave å støtte dem, fortsatte Steiner. Dette er drivkraften bak generalsekretærens FN-reform, og vi må ta utfordringen.

Planen representerer en visjon for UNDP over de neste fire årene, forankret i Agenda 2030 for bærekraftig utvikling og knyttet til prinsippene om universalitet og likhet og at ingen skal etterlates. Den er en respons på et skiftende utviklingslandskap og på partnerlandenes skiftende behov. Den bygger videre på UNDPs erfaring gjennom mer enn 50 år og beskriver hvordan organisasjonen vil støtte land i å oppnå Agenda 2030 og bærekraftsmålene.

– Planen er utformet til å møte et stort mangfold av behov i de landene vi arbeider i, sa Steiner. Mangfoldet faller inn under tre områder beskrevet i planen: utrydding av fattigdom, strukturell transformasjon [av samfunn] og styrking av motstandskraft. Den beskriver også hvordan UNDPs arbeid på både nasjonalt og globalt nivå gjør organisasjonen i stand til å levere bistand på en mer effektiv måte.

Den nye strategiske planen identifiserer seks ”signaturløsninger” som UNDP nå vil tilpasse til sine ressurser og ekspertise for å få en reell innvirkning på fattigdom, styresett, energitilgang, likestilling, motstandsdyktighet og bærekraftig miljø.

UNDPs styre er organisasjonens overordnede organ som består av representanter fra 36 land. Styret sørger for at organisasjonen utvikler seg i samsvar med utviklingslandenes skiftende behov.

Les den strategiske planen i sin helhet her.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt