Myanmar: FN-koordinator om utvikling og menneskerettigheter

28.mar.2018

Photo: Eirik Talleraas/UNDP Norge

Knut Østby, FN koordinator og stedlig representant for UNDP i Myanmar deltok på arrangementet “Myanmar: Utfordringer og muligheter” på Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) i Oslo fredag, 23. mars. 
 
Østby beskrev den humanitære tragedien som har rammet Rohingya-folket, og sa at bekymringen for flyktningene fra Rakhine-delstaten har skapt en stadig voksende debatt om det internasjonale engasjementet i landet. Han påpekte samtidig at situasjonen i Myanmar er preget av mange flere elementer enn det som foregår i Rakhine-delstaten. 
 
Tre relaterte overgangs-prosesser er underveis i Myanmar; fra diktatur til demokrati, fra konflikt til fred og fra en stengt til en åpen økonomi.
 
-Disse tre prosessene kan ikke betraktes isolert fra hverandre, men må behandles under ett, sa Østby. 
 
Han understreket at landet behøver en strategi som kan møte behovet for bistand, humanitær hjelp og samtidig håndtere røttene til de pågående konfliktene i landet.
 
- Målet er å mobilisere hele FN-systemet for å jobbe for utvikling, basert på menneskerettighetene. Vi kan ikke vente mens millioner av mennesker trenger hjelp, men hvis vi kompromitterer våre prinsipper, undergraver vi samtidig vårt arbeid, sa Østby.
 
På arrangementet presenterte også Kristian Stokke, professor ved Universitetet i Oslo, hovedfunnene fra rapporten “Myanmar: A Political Economy Analysis” forfattet sammen med Nupi-forskerne Indra Øverland og Roman Vakulchuk. Stokke snakket om militærets rolle i transformasjonen til det nåværende styresettet i Myanmar. Fredsprosessen i Myanmar har ikke ført til konfliktløsning, men heller en slags våpenhvile, argumenterte Stokke. 
 
Vakulchuk fokuserte på den internasjonale bistanden og risikoen forbundet med denne i den raskt voksende økonomien i Myanmar. Han påpekte at det internasjonale engasjementet må ta i betraktning detaljert informasjon om landets situasjon, spesielt for å kunne skape inkluderende vekst, og for å være tilpasset den begrensede politiske og tekniske kapasiteten for å kunne skape en overgang til et reelt demokrati. 

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt