Hvordan forebygge voldelig ekstremisme?

24.mai.2018

Achim Steiner, leder for FNs utviklingsprogram (UNDP); Vladimir Voronkov, leder for FNs anti-terror organisasjon (UNOCT) og Somia Okoued, fra den Sudanesiske regjeringen var med i åpningspanelet for konferansen. Laila Bokhari, tidligere stassekretær i Utenriksdepartementet var ordstyrer. Foto: Endre Stangeby, UNDP

Oslo-møte:

Hvordan forebygge voldelig ekstremisme?

 

Denne uken arrangerer FNs utviklingsprograms (UNDP) Senter for styresett i Oslo en to-dagers konferanse der eksperter fra hele verden diskuterer hvordan voldelig ekstremisme kan forebygges. Deltakerne skal vurdere fremskritt som er gjort innen forskning, kartlegging og programaktiviteter for å forebygge ekstremisme. Utviklingsminister Nikolai Astrup åpnet møtet med å slå fast at det er nødvendig med både sikkerhetstiltak og investering i utvikling for å forebygge radikalisering og ekstremisme.

 

UNDP-leder Achim Steiner sa i sin åpningstale at han ofte ble slått av at politiske ledere uttrykker frykt for den yngre generasjonen i sine egne land. Samtidig påpekte han at de unge, heller enn å utgjøre en trussel, kan være med på å forbygge ekstremisme dersom de får tilgang til utdanning, helsetjenester og jobber og ikke blir utestengt fra politisk innflytelse.

 

Deltakerne på konferansen vil blant annet diskutere rollen media spiller i ekstremisme, samt tema som likestilling, ungdom, religion og hvordan disse faktorene påvirker utviklingen av ekstremistiske grupper.

 

Under åpningen av konferansen signerte Steiner og Vladimir Voronkov, leder av FNs kontor for anti-terror (UNOCT), en samarbeidsavtale som skal sikre bedre koordinering i arbeidet mot ekstremisme.

 

Under konferansen blir også fotoutstillingen Survivors of Extremism in Africa vist.

Oslo2PVE.2Utviklingsminister Nikolai Astrup sa at både sikkerhetstiltak og utviklingsinvesteringer må være en del av tilnærmingen til å forebygge ekstremisme. Foto: Endre Stangeby, UNDP
Oslo2PVE.3UNDP-leder Achim Steiner understreket I sin åpningstale at forebygging av ekstremisme må baseres på bærekraftsmålene og inkludering av marginaliserte grupper. Foto: Endre Stangeby, UNDP

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt