Ikke stjel fisken vår! Representanter fra 65 land er samlet i FN-byen i København for å stoppe fiskerikriminalitet

16.okt.2018

Camilla Brückner, direktør for UNDPs nordiske representasjonskontor, taler under FishCRIME-konferansen. (Foto: Juliane Nordquist, UNDP)

København, 15. oktober 2018 – Rundt 300 representanter fra regjeringer, internasjonale organisasjoner og NGO-er, fra 65 av verdens land, er mandag og tirsdag samlet i FN-byen i København til den fjerde, årlige FishCRIME-konferansen. Konferansen ønsker å flytte fokus vekk fra ulovligheter på havet til ulovligheter på land, som økonomisk kriminalitet i forbindelse med ulovlig fiskeri. Et nytt forum for store havnasjoner, som opprettes under konferansen, skal gjøre det lettere å bekjempe ulovlig fiskeri på tvers av landegrenser.

EU anslår at 20-25 prosent av verdens fangst er et resultat av ulovlig fiskeri.

– Jeg håper FN kan være med og sette ytterligere fokus på arbeidet mot internasjonal fiskerikriminalitet, sa fiskeriminister Harald T. Nesvik i sitt åpningsinnlegg. 

Deltakerne på konferansen skal diskutere ny politikk som skal bekjempe ulovlig fiskeri, diskutere betydningen av disse forbrytelsene, samt den svarte økonomien og korrupsjonen som gjør det mulig for kriminelle å oppnå store overskudd samtidig som de tømmer naturen for ressurser, krenker menneskerettighetene og bedriver skatteunndragelse.

Camilla Brückner, direktør for UNDPs nordiske representasjonskontor, sa i sin åpningstale at konferansen setter et tiltrengt fokus på spørsmål om fiskerikriminalitet – som truer lovlig fiskeri og undergraver oppnåelsen av FNs bærekraftsmål. Brückner påpekte også at ved å skape effektive og ansvarlige institusjoner, som er kjernen i bærekraftsmål 16, kan hele samfunnet bli involvert i å redusere disse forbrytelsene.

– Ved å fremme rettsstatsprinsippet, kan vi redusere ulovlig kapitalflukt, og vi kan dermed få kastet et nødvendig lys på den svarte økonomien, sa hun.

Ministere fra Færøyene, Ghana, Indonesia, Kiribati, Namibia, Norge, Palau, Salomonøyene og Sri Lanka signerte en felleserklæring under konferansen, der landene ble enige om å dele informasjon og yte gjensidig støtte i bekjempelsen av fiskerikriminalitet.

– Hvis vi skal klare å bekjempe fiskerikriminalitet, må problemet først bli internasjonalt anerkjent, sa fiskeriminister Nesvik.

Konferansen er arrangert av det norske Nærings- og fiskeridepartementet og Nordisk ministerråd – med støtte fra FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC), INTERPOL, FNs utviklingsprogram (UNDP), the North Atlantic Fisheries Intelligence Group og PescaDOLUS.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Tryge Ølfarnes, visedirektør, UNDPs nordiske representasjonskontor, tlf,: +47 401 01 305, trygve.olfarnes@undp.org

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt